Trajnostni park Istra

Trajnostni park Istra

Trajnostni Park Istra je dobrodelni projekt, ki je namenjen vsestranski podpori lokalnemu prebivalstvu in lokalnim organizacijam, ki delujejo na področju trajnostnih praks. To dosegajo s prostovoljskim delom oz. dobrodelnimi akcijami, v katerih vsako leto sodeluje več sto prostovoljcev iz vsega sveta.

Po vaseh v zaledju Slovenske Istre organizirajo prostovoljske tabore in pomagajo ljudem, ki potrebujejo pomoč, podpirajo dobre projekte domačinov ter izvajajo akcije za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Istre.

Namen projekta je poleg pomoči lokalnemu okolju tudi izobraževanje prostovoljcev. Prostovoljcem nudijo izkušnjo trajnostnega načina življenja ter jih spodbujajo, da se preko prostovoljskega dela spoznavajo z istrskim podeželskim okoljem, pridobivajo nove spretnosti ter izkušajo pristne stike z domačini.

Trajnostni park Istra

Lokacija

Kastelec

Nosilec dobre prakse

TRAJNOSTNI PARK ISTRA
E-pošta: info@parkistra.com

Telefon: 040 420 500

Nazaj na zemljevid

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse