Dobre prakse v Sloveniji

PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri so zrasle iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju oziroma vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju (princip od spodaj navzgor), ki jih tudi izvajajo oziroma upravljajo, in so s področij trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, participativnega upravljanja ali drugega skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Dodaj novo prakso

Art kavarna Odeon

Art kavarna Odeon – kulturno umetnostna trajnica je okoljsko in družbeno angažiran umetniški projekt, ki vzpostavlja prostor v ljubeči skrbi za ljudi, skupnost in okolje. Projekt […] ...

Breja Preja

Breja preja je pletilska kooperativa s sedežem v Škofji Loki, ki deluje v okviru Zavoda Tri.  Zadružno trajnostno podjetništvo združuje ženske podjetnice, oblikovalke in pletilje, ki […] ...

Domača košta

  Domača košta je spletna platforma za promocijo lokalnih pridelovalcev na Koroškem. Oblikovali sta jo Katja Žunec in Zala Logar v času omejenega gibanja na občine, […] ...

Ekološka kmetija Porta

  Ekološka kmetija Porta je leta 2010 začela s partnerskim kmetovanjem, za katerega je značilna povezanost med pridelovalci in porabniki. Je način distribucije ekološko pridelanih živil, […] ...

Hiša dobrot Bele krajine

  Hiša dobrot Bele krajine združuje več kot sedemdeset ponudnikov lokalne samooskrbe in predstavlja široko paleto lokalnih proizvodov. Hiša ne deluje le kot prodajalna temveč tudi […] ...

Izmenjevalnice reči v MOL

V duhu spodbujanja in promocije krožnega gospodarstva med zaposlenimi je Mestna občina Ljubljana v več upravnih prostorih vzpostavila izmenjevalnice reči za sodelavce v mestni upravi. V […] ...

Izposojevalnica stvari Logatec

V večgeneracijskem skupnostnem centru Hiša Sadeži družbe Logatec, ki deluje v okviru Slovenske Filantropije, od sredine septembra 2021 deluje Izposojevalnica stvari Logatec. Namenjena je občanom in […] ...

Knjižnica REČI

  Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki v ljubljanskem Savskem naselju deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Dodana vrednost knjižnic stvari […] ...

Knjižnica semen Nova Gorica

  Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Njeno poslanstvo je spodbujanje varovanja ter ohranjanja avtohtonih […] ...

Knjižnica semen Novo mesto

V preddverju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto deluje Knjižnica semen. Njeno poslanstvo je ozaveščanje o ohranjanju avtohtonih sort ter biodiverzitete in opozarjanje na pomen samooskrbe ter […] ...

Konopko

Zadruga Konopko povezuje obstoječe in bodoče majhne in srednje pridelovalce in predelovalce industrijske konoplje, raziskovalce in druge zainteresirane za razvoj konopljarstva. Njen namen je spodbujanje pridelave […] ...

Kooperativa Dame

  Glavna dejavnost zadruge, socialnega podjetja Kooperativa DAME je razvoj trajnostnega turizma in gostinstva. Zadruga je znana po sadnih in zelenjavnih shrankih, ki so pripravljeni iz […] ...

Krater

Krater je začasni produkcijski prostor, ki je vzniknil iz opuščenega, kraterju podobnega mirujočega gradbišča v bližini mestnega jedra Ljubljane. Deluje kot nekakšen prototip mehanizma za regeneriranje […] ...

LivadaLAB

  Namen projekta LivadaLAB je na novo skupno zasnovati zeleno mestno površino po meri mladih ter dosegati različne pozitivne lokalno-prostorske, okoljske in družbeno-ekonomske učinke. V sodelovanju […] ...

Loška zadruga

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka deluje na področju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Pridelke višje kakovosti z manjših kmetij (ekoloških […] ...

M Sora

M SORA izdeluje tehnološko napredna in vizualno dovršena lesena okna, izdelana izključno iz domačega lesa. Podjetje deluje po principih zadružništva, saj so lastniki Kmetijsko gozdarska zadruga […] ...

Menjalni krog Zasavje

  Praksa ni več aktivna. Glavni namen projekta Menjalni krog (LETS – angl. Local Exchange Trading System) Zasavje je bil vzpostaviti uravnoteženo, odprto skupnost za medsebojno […] ...

Nucarnica

V Centru ponovne uporabe Velenje je po principu knjižnice reči zaživela Nucarnica, s katero je občankam in občanom omogočena souporaba predmetov, ki jih potrebujejo le občasno. […] ...

Podstrešn’ca

  Podstrešn’ca nadaljuje in nadgrajuje delo nekdanjega lokalnega Centra ponovne uporabe. S trgovino upravlja Zadruga zakladi Kočevske, ki s pomočjo lokalnih ustvarjalcev in obrtnikov ter Komunale […] ...

Poljanski vrt

  Poljanski vrt je skupnostni cvetoči vrt, ki so ga s skupnimi močmi med bloki uredili sosedje pod Grajskim gričem med Streliško, Strossmayerjevo in Kristanovo ulico. […] ...

Punkt

PRAKSA NI VEČ AKTIVNA. V drugi polovici 90. let je celotno zasavsko regijo, predvsem Trbovlje, močno prizadel propad industrije, ki je za seboj pustil številne prazne […] ...

Rent a rič

  V Idriji je spomladi leta 2021 začela delovati knjižnica reči z imenom Rent a rič. Vzpostavili so jo aktivni mladi iz Mladinskega centra Idrija po […] ...

SG Mobilc

  V mestni občini Slovenj Gradec so starejšim na voljo brezplačni prevozi, ki jih opravijo prostovoljci in prostovoljke v okviru programa za medgeneracijsko pomoč SG MOBILC. […] ...

Skupaj na ploščad!

  Pobudo SKUPAJ NA PLOŠČAD! so oblikovali arhitekti, ki stanujejo v ljubljanski soseski Ruski car, in drugi, ki menijo, da so odprte javne površine neizkoriščen potencial […] ...

Skupnostni vrt

  Skupnostni vrt pri Don Boskovem centru v Celju so vzpostavili udeleženci in udeleženke programa Projektno učenje mladih (PUM-O) v zavodu Za vas živim Celje, vendar […] ...

Sončna skupnost Ajdovščina

  Sončna skupnost Ajdovščina združuje sončne elektrarne na petih objektih v lasti Občine Ajdovščina: na strehi Športnega centra Ajdovščina (največja), na osnovni šoli Šturje, na vrtcu […] ...

Sončna šola Hrastnik

  Sončna šola Hrastnik je prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik in prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Skupnostna samooskrbna sončna […] ...

Sončni grič

  Sončni grič je projekt, osredotočen na trajnostno revitalizacijo ruralnih predelov slovenske Istre. Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja organizira delavnice, konference in dogodke v […] ...

Strojni krožek Bled

  Strojni krožek Bled povezuje lastnike gozdov na področju Gorenjske. Okoli 400 članom nudi podporne storitve pri delih v gozdovih ter daje na voljo kakovostno strojno […] ...

Trajnostni park Istra

  Trajnostni Park Istra je dobrodelni projekt, ki je namenjen vsestranski podpori lokalnemu prebivalstvu in lokalnim organizacijam, ki delujejo na področju trajnostnih praks. To dosegajo s […] ...

Vaški vrt v Smledniku

Skupni vaški vrt v Smledniku je trajnostni skupnostni projekt, ki obuja izjemno lokalno tradicijo t. i. flančnikov (posebnega skupnostnega vrta za pridelavo zgodnjih sadik zelenjave). Zasnovan […] ...

Vrednostni bon Sternthal

  Vrednostni bon Sternthal je prva slovenska občinska valuta. Občina Kidričevo jo je uvedla leta 2018 z namenom krepitve lokalnega gospodarstva, zagotavljanja delovnih mest, spodbujanja sodelovanja […] ...

Zadruga Ajdna

  Zadruga Ajdna je bila ustanovljena leta 2014 v sklopu projekta Lokalna samooskrba sedmih občin Zgornje Gorenjske, katerega osnovni cilj je povečati količino v domačem okolju […] ...

Zadruga BikeLab

  Zadruga BikeLab, socialno podjetje, je bila ustanovljena v začetku leta 2014 v Mariboru. Temeljni namen zadruge je ob zagotavljanju zelenih delovnih mest izvajanje kakovostnih kolesarskih […] ...

Zadruga Dobrina

  Zadruga Dobrina povezuje pridelovalce in predelovalce iz več majhnih kmetij z območja Slovenskih goric. Usmerja jih v ekološko kmetovanje ter z lokalnimi pridelki oskrbuje šole, […] ...

Zadruga Dobrote

Zadruga Dobrote z. b. o. je neprofitna zadruga, ki zaposluje težje zaposljive osebe v obratu za predelavo rabljenega tekstila. Delovati je začela v okviru projekta TD […] ...

Zadruga Zakladi Kočevske

  Za ustanovitev lokalne zadruge Zakladi Kočevske se je povezalo več členov lokalne skupnosti. Občina Kočevje je dala pobudo, Podjetniški inkubator Kočevje pa je šestim članom, […] ...

Zadrugator

  Zadrugator je stanovanjska zadruga, ki se zavzema za kakovostno in dostopno bivanje za vse. Člani poskušajo zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj prevladujočih oblik lastništva in […] ...

Zakladi doline Mirne

ZAKLADI DOLINE MIRNE je projekt samooskrbe, uporabe tradicionalnih domačih izdelkov in razvoja lokalnih skupnosti, ki zagotavlja distribucijo preverjenih izdelkov in storitev, zanesljivega lokalnega porekla. Konzorcij Zakladi […] ...

Zavod Zora

  Zavod Zora je leta 2013 ustanovila skupina prostovoljcev in deluje na področju urejanja prostora in kulture. Proaktivno nastopajo predvsem pri angažiranju prebivalcev, da v rekreativne […] ...

Zelemenjava

  Zelemenjava (zelenjava + menjava) je samoniklo gibanje in skupnost za izmenjavo vrtnih pridelkov, ki temelji na druženju in prostovoljnem delu posameznikov. Spodbuja solidarnost, dobrosrčnost, druženje […] ...

Živa dvorišča, živo mesto

Živa dvorišča so program celoletnega oživljanja mestnega jedra mesta Maribor, ki nastaja v sodelovanju s stanovalci, študenti, dijaki, organizacijami, trgovinami, obrtniki, ustvarjalci in javnimi ustanovami ter […] ...