Dobre prakse v Sloveniji

PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Med dobre prakse v Sloveniji se uvrščajo dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki so zrasle iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju oz. vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju (princip od spodaj navzgor), ki jih tudi izvajajo oziroma upravljajo, in so s področij trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, participativnega upravljanja ali drugega skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Dodaj novo prakso

Breja Preja

Breja preja je pletilska kooperativa s sedežem v Škofji Loki, ki deluje v okviru Zavoda Tri.  Zadružno trajnostno podjetništvo združuje ženske podjetnice, oblikovalke in pletilje, ki […] ...

Ekološka kmetija Porta

Ekološka kmetija Porta je leta 2010 začela s partnerskim kmetovanjem, za katerega je značilna povezanost med pridelovalci in porabniki. Je način distribucije ekološko pridelanih živil, kjer […] ...

Knjižnica REČI

Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki v ljubljanskem Savskem naselju deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Ljudje si lahko predmete zagotovijo […] ...

Kolesarsko društvo Rajd

Kolesarsko društvo Rajd je nastalo leta 2005 na pobudo enako mislečih kolesarskih navdušencev, ki so se družili, furali in razmišljali na istem mestu – propadajoči, več […] ...

Konopko

Namen zadruge je razvoj pridelave in predelave konoplje v različne družbeno-koristne namene, podpora majhnim in srednjim pridelovalcem in predelovalcem konoplje, pravična trgovina s konopljo in produkti […] ...

Kooperativa Dame

Glavna dejavnost zadruge, socialnega podjetja Kooperativa DAME, je razvoj trajnostnega turizma in gostinstva. Zadruga je znana po sadnih in zelenjavnih shrankih, ki so pripravljeni iz lokalno […] ...

Lesna zadruga Loški Potok

2017 ustanovljena Lesna zadruga Loški potok, je slovenski primer v tujini močno razširjenega zadružnega modela rabe lesne biomase za ogrevanje (DOLB – daljinsko ogrevanje na lesno […] ...

LivadaLAB

Namen projekta LivadaLAB je na novo skupno zasnovati zeleno mestno površino po meri mladih ter dosegati različne pozitivne lokalno-prostorske, okoljske in družbeno-ekonomske učinke. V sodelovanju z […] ...

M Sora

M SORA izdeluje tehnološko napredna in vizualno dovršena lesena okna, izdelana izključno iz domačega lesa. Podjetje deluje po principih zadružništva, saj so lastniki Kmetijsko gozdarska zadruga […] ...

Menjalni krog Zasavje

Glavni namen projekta Menjalni krog (LETS – angl. Local Exchange Trading System) Zasavje je vzpostaviti uravnoteženo, odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev in medsosedsko pomoč. […] ...

PiPi – Najemi sosedov avto

PiPi.si kot skupnost souporabe avtomobilov povezuje lastnike avtomobilov in potencialne najemnike ter si prizadeva za zmanjšanje absolutnega števila avtomobilov in posledično odpada. Namesto kupovanja in spodbujanja […] ...

Punkt

V drugi polovici 90. let je celotno zasavsko regijo, predvsem Trbovlje, močno prizadel propad industrije, ki je za seboj pustil številne prazne industrijske in trgovske stavbe. […] ...

Skupaj na ploščad!

Pobudo SKUPAJ NA PLOŠČAD! so oblikovali arhitekti, ki stanujejo v ljubljanski soseski Ruski car, in drugi, ki menijo, da so odprte javne površine neizkoriščen potencial te […] ...

Strojni krožek Bled

Strojni krožek Bled povezuje lastnike gozdov na področju Gorenjske. Blizu 400 članom nudi podporne storitve pri delih v gozdovih ter daje na voljo kakovostno strojno opremo, […] ...

Trajnostni park Istra

Trajnostni Park Istra je dobrodelni projekt, ki je namenjen vsestranski podpori lokalnemu prebivalstvu in lokalnim organizacijam, ki delujejo na področju trajnostnih praks. To dosegajo s prostovoljskim […] ...

Vaški vrt v Smledniku

Skupni vaški vrt v Smledniku je trajnostni skupnostni projekt, ki obuja izjemno lokalno tradicijo t. i. flančnikov (posebnega skupnostnega vrta za pridelavo zgodnjih sadik zelenjave). Skupni […] ...

Zadruga Ajdna

Zadruga Ajdna je bila ustanovljena leta 2014 v sklopu projekta Lokalna samooskrba sedmih občin Zgornje Gorenjske, katerega osnovni cilj je povečati količino v domačem okolju pridelane […] ...

Zadruga BikeLab

Zadruga BikeLab, socialno podjetje, je bila ustanovljena v začetku leta 2014 v Mariboru. Temeljni namen zadruge je ob zagotavljanju zelenih delovnih mest izvajanje kakovostnih kolesarskih servisnih […] ...

Zadruga Dobrina

Zadruga Dobrina povezuje pridelovalce in predelovalce iz več majhnih kmetij z območja Slovenskih goric. Usmerja jih v ekološko kmetovanje ter z lokalnimi pridelki oskrbuje šole, vrtce […] ...

Zadruga Dobrote

Zadruga Dobrote z. b. o. je neprofitna zadruga, ki zaposluje težje zaposljive osebe v obratu za predelavo rabljenega tekstila. Delovati je začela v okviru projekta TD […] ...

Zadrugator

Zadrugator je stanovanjska zadruga, ki se zavzema za kakovostno in dostopno bivanje za vse. Člani poskušajo zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj prevladujočih oblik lastništva in profitnega […] ...

Zakladi doline Mirne

ZAKLADI DOLINE MIRNE je projekt samooskrbe, uporabe tradicionalnih domačih izdelkov in razvoja lokalnih skupnosti, ki zagotavlja distribucijo preverjenih izdelkov in storitev, zanesljivega lokalnega porekla. Konzorcij Zakladi […] ...

Zavod Zora

Zavod Zora je leta 2013 ustanovila skupina prostovoljcev in deluje na področju urejanja prostora. Proaktivno nastopajo predvsem pri angažiranju prebivalcev, da v rekreativne namene izkoristijo reko […] ...

Zelemenjava

Zelemenjava (zelenjava + menjava) je gibanje in skupnost za izmenjavo vrtnih pridelkov, ki temelji na druženju in prostovoljnem delu posameznikov. Spodbuja solidarnost, dobrosrčnost, druženje in spoštovanje […] ...

Živa dvorišča, živo mesto

Živa dvorišča so program celoletnega oživljanja mestnega jedra mesta Maribor, ki nastaja v sodelovanju s stanovalci, študenti, dijaki, organizacijami, trgovinami, obrtniki, ustvarjalci in javnimi ustanovami ter […] ...