Zavod Sopotniki – brezplačni prevozi za starejše

Zavod Sopotniki – brezplačni prevozi za starejše

 

Zavod Sopotniki v občinah, s katerimi sodeluje, ponuja storitev prevoza na klic starostnikom iz ruralnih območij z namenom njihovega vključevanja v aktivno družbeno življenje. Oddaljenost krajev od mestnih središč, demografska ogroženost, neučinkovit in pomanjkljiv javni potniški promet so bili še dodatni razlogi za ustanovitev zavoda.

Sistem deluje po principu, da občan predhodno pred potrebo po prevozu kontaktira zavod preko telefona ali e-pošte. V centrali poiščejo prostovoljca, ki ima takrat čas, in mu posredujejo vse potrebne informacije glede lokacije, dolžine in trajanja prevoza. Prevoze opravljajo v službenem, namenskem vozilu. 80 odstotkov uporabnikov je rednih, vozijo pa jih večinoma k zdravniku, v trgovino, na obiske, kulturne prireditve in izlete, občasno jih uresničujejo želje.

Zavod Sopotniki je s prostovoljci prisoten v naslednjih občinah: Hrpelje – Kozina, Komen, Divača, Sežana, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija in Šmartno pri Litiji, Cerknica, Idrija ter Zagorje ob Savi.

V aprilu 2023 so Sopotniki na območju LAS Krasa in Brkinov začeli še s prevozi na zahtevo Lokalno povezani. Prevozi na zahtevo so podobni klasičnim taksi prevozom, le da si potniki prevoz delijo s tistimi, ki se istočasno odpravljajo v isto smer, zanj pa odštejejo le simbolni znesek.

Uporabniki lahko prevoze na zahtevo uporabljajo v občinah Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana, naročijo pa jih prek aplikacije ToyotaGO.

 

Dobra praksa: Zavod Sopotniki

Lokacija

Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija, Šmartno pri Litiji, Cerknica, Idrija, Zagorje ob Savi

Nosilec dobre prakse

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost

Kraška ulica 2, 6210 Sežana

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid