PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

 width=

O projektu

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti v obdobju 2019 – 2026 potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Gre za integralni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija učinkoviteje dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

V obdobju 2019 – 2026 bodo v okviru platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

 • Raziskava o okoljskih, družbenih in ekonomskih koristih skupnostnih projektov
 • Izvedba 8 nacionalnih konferenc
 • Nadgradnja spletne platforme z zemljevidom dobrih praks (30 novih dobrih praks)
 • Priprava 14 videov o dobrih skupnostnih praksah
 • Usposabljanje 15 občin za izvajanje skupnostnih projektov
 • Izvedba 8 konkretnih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri
 • Izvedba 6 delavnic za usposabljanje koordinatorjev skupnostnih projektov
 • Priprava 2 priročnikov za izvedbo skupnostnega projekta na specifičnem področju
 • Razvoj 4 finančnih modelov za skupnostne projekte in predstavitev na zloženkah
 • Priprava priporočil za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte
 • Komunikacijske aktivnosti (sporočila za javnost, srečanja z novinarji, predstavitev koncepta na 15 dogodkih drugih, infografika)

Projekt CARE4CLIMATE je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani projekta – www.care4climate.si.

   

Projekt Dovolj za vse v obdobju 2016 – 2018

V obdobju 2016 – 2018 so bile izvedene 3 faze projekta Dovolj za vse. V tem času so bila pripravljena uporabna gradiva:

V obdobju 2016 – 2018 so na projektu sodelovali: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Inštitut za politike prostora (IPoP).