PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Kako vzpostaviti sistem ogrevanja z vročim kompostiranjem
Christian Jonet: Liege Food Belt – trajnostna oskrba s hrano v regiji in mestu Liege
8. nacionalna konferenca Dovolj za vse: Podnebni meni za lokalno skupnost
Dobra praksa: Knjižnica REČI
Dobra praksa: Lojtrin skupnostni vrt
Barrio solar
Okrogla miza: Kako vključiti vsako skupnost v energetsko revolucijo?
Potencial za sončne elektrarne v Sloveniji
Urška Hercog: (Novi) modeli financiranja za skupnostne sončne elektrarne
Hinko Šolinc: (Novi) pravni okvir za skupnostne sončne elektrarne
Susanne Häßler in David Tudiwer: Celovita podpora oskrbi s sončno energijo na Dunaju
Hans-Josef Fell: Skupnostne sončne elektrarne in 100% obnovljivi viri energije
Dobra praksa: Center mobilnosti Maribor
Dobra praksa: Skupnostna sončna elektrarna Jesenice
Dobra praksa: Zadruga Zemlja & Morje
Dobra praksa: Zadruga Konopko
Laura Saikku, SYKE - Finski inštitut za okolje (samo razprava)
Jonas Sonnenschein, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Ivan Benčina, župan občine Loški Potok
Anton Pogačnik, LEAG
Romana Pečnik, Občina Krško
Rajko Leban, GOLEA
Municipal GHG emissions monitoring and locally effective climate work through networks in Finland
Dobra praksa: Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih
Dobra praksa: Lesna zadruga Loški Potok
Gašper Stegnar,  Institut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost
Renata Karba - Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Cary Yungmee Hendrickson, Rimska univerza La Sapienza, članica raziskovalnega projekta TESS
Marko Pretner - Razvojna zadruga Soča-Trenta
Maša Hawlina - Zadrugator
Ivan Zokovic - Zelena energetska zadruga
Michel Bauwens - P2P Foundation
Dobra praksa: Zavod Sopotniki
Dobra praksa: Mlekarna Planika in Loška zadruga
Dobra praksa: stanovanjska zadruga Več kot stanovanje
Dobra praksa: Biosferno območje Entlebuch