PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Izkušnje akterjev

Program Dovolj za vse – Trajnostno upravljanje z viri skupnosti izvajata Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj. Organizaciji imata dolgoletne izkušnje z delom na področju podnebnih sprememb in udejanjanja trajnostnega razvoja v praksi.

Program Dovolj za vse organizaciji izvajata že od leta 2016. V tem času je bilo pripravljenih več publikacij na temo trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, videi dobrih praks (več na podstrani projekti, ideje, viri) in organizirane vsakoletne nacionalne konference z mednarodno udeležbo. Potekalo pa je tudi sodelovanje s posameznimi občinami – pilotni projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v Mestni občini Nova Gorica, mentoriranje lokalnih skupnosti za trajnostno upravljanje z viri skupnosti (Škofja Loka, Postojna, Ankaran, Kranj, Koper – Izola) ter pilotni projekt v občini Žalec.