PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Naše storitve

Ključne aktivnosti platforme za trajnostno upravljanje z viri skupnosti

  • predstavitve zanimivih dobrih praks
  • podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju skupnostnih projektov (analiza virov, evidenca potencialnih projektov, zasnova procesa, podpora pri izboru potencialnih projektov, podpora pri načrtovanju in izvedbi projektov)
  • informiranje zainteresiranih iz lokalnih uprav in povezovanje s potencialnimi partnerji
  • izobraževanja za uresničevanje skupnostnih načel v praksi
  • podpora pri iskanju finančnih virov