PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

95

domačih dobrih praks

27

izvedenih participativnih delavnic

7

priročnikov za izvajanje projektov

5

različnih področij delovanja trajnostnega upravljanja

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov. Z njimi lokalne skupnosti lažje uresničijo svoje razvojne priložnosti, povečajo vključenost prebivalcev, izboljšajo gospodarske in okoljske kazalnike ter kakovost življenja.

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti s svojimi aktivnostmi nagovarja odgovorne za pripravo razvojnih dokumentov in načrtovanje ter izvajanje projektov lokalne skupnosti, pa tudi samostojne ali organizirane pobudnike skupnostnih projektov.

Prednosti za lokalne skupnosti

Trajnostno upravljanje z viri skupnosti prinaša mnogotere koristi. Najpogostejši motivi občin in drugih skupnosti za trajnostno upravljanje z viri so:

  • Optimalna raba virov skupnosti
  • Novi razvojni potenciali in boljša izraba razvojnih sredstev
  • Učinkovita izvedba in zaključevanje projektov
  • Doseganje dolgoročne okoljske vzdržnosti
  • Podpora skupnosti programu lokalne uprave
  • Merljiv občutek vpliva, povezanosti in pripadnosti prebivalcev
  • Višja kakovost bivanja in zadovoljstvo prebivalcev
  • Večji ugled občine in krepitev skupnosti
Sončna šola Hrastnik, skupnostna sončna elektrarna, občina Hrastnik

Izbrana praksa

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Osnovna vloga Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je priprava in izvedba skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov energije, ki bodo članom zadruge zagotavljali cenejšo in čistejšo energijo. Med ustanovitelji je tudi Občina Hrastnik, kar je prvi primer udejstvovanja občine v zadrugi pri nas. Prvi skupnostni energetski projekt zadruge pa je skupnostna samooskrbna sončna elektrarna na strehi hrastniške osnovne šole z močjo 300 kW, na katero je priključena energetska skupnost 22 odjemalcev: 16 stanovalcev iz bližnjih blokov, 3 javni zavodi in 2 gospodarski družbi.

Nekaj novic in dogodkov

Kje začeti?

Želite izboljšati veščine za vodenje vključujočih procesov v vaši lokalni skupnosti?

Že imate projektno idejo in bi jo radi preverili pri vseh pomembnih deležnikih v lokalnem okolju?

Bi želeli biti prepoznavni kot trajnostno usmerjena občina, ki razvija in podpira trajnostno upravljanje z viri skupnosti?

Ste na pravem mestu. Preverite, kako vam lahko pomagamo …