PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

81

domačih dobrih praks

27

izvedenih participativnih delavnic

7

priročnikov za izvajanje projektov

5

različnih področij delovanja trajnostnega upravljanja

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti zagotavlja informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov. Z njimi lokalne skupnosti lažje uresničijo svoje razvojne priložnosti, povečajo vključenost prebivalcev, izboljšajo gospodarske in okoljske kazalnike ter kakovost življenja.

Platforma za trajnostno upravljanje z viri skupnosti s svojimi aktivnostmi nagovarja odgovorne za pripravo razvojnih dokumentov in načrtovanje ter izvajanje projektov lokalne skupnosti, pa tudi samostojne ali organizirane pobudnike skupnostnih projektov.

Prednosti za lokalne skupnosti

Trajnostno upravljanje z viri skupnosti prinaša mnogotere koristi. Najpogostejši motivi občin za trajnostno upravljanje z viri skupnosti:

  • Optimalna raba virov skupnosti
  • Novi razvojni potenciali in boljša izraba razvojnih sredstev
  • Učinkovita izvedba in zaključevanje projektov
  • Doseganje dolgoročne okoljske vzdržnosti
  • Podpora skupnosti programu lokalne uprave
  • Merljiv občutek vpliva, povezanosti in pripadnosti prebivalcev
  • Višja kakovost bivanja in zadovoljstvo prebivalcev
  • Večji ugled občine in krepitev skupnosti
Umanotera-2019-Dobre-prakse-TITEL-PAGE-002-1030x841

Izbrana praksa

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice je primer dobre prakse skupnostne oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov v večstanovanjski stavbi. Stanovalci enega izmed jeseniških blokov se od leta 2019 oskrbujejo z električno energijo iz sončne elektrarne, ki jo na strehi njihovega bloka napaja sončna energija. S to naložbo so si zagotovili finančne prihranke in naredili nekaj dobrega za planet. Letno njihova sončna elektrarna prihrani približno 18 ton izpustov ogljikovega dioksida.

Nekaj novic in dogodkov

Kje začeti?

Želite izboljšati veščine za vodenje vključujočih procesov v vaši lokalni skupnosti?

Že imate projektno idejo in bi jo radi preverili pri vseh pomembnih deležnikih v lokalnem okolju?

Bi želeli biti prepoznavni kot trajnostno usmerjena občina, ki razvija in podpira trajnostno upravljanje z viri skupnosti?

Ste na pravem mestu. Preverite, kako vam lahko pomagamo …