Dobre prakse v Sloveniji

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Blaginje si ne moremo zagotoviti kot posamezniki, ampak se moramo zanjo zavzeti kot skupnost, pri čemer se bogastvo virov pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko znamo z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način. Skupnost je več kot le seštevek njenih članov.

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse