Energetska zadruga Hrastnik

Energetska zadruga Hrastnik

 

Zadruge so najbolj demokratičen način upravljanja z raznimi dejavnostmi. Zato so najprimernejše za izvajanje skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov, saj omogočajo, da finančne in družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju.

Osnovna vloga Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je priprava in izvedba skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov energije, ki bodo članom zadruge zagotavljali cenejšo in čistejšo energijo.

Prvi projekt zadruge je skupnostna sončna elektrarna na strehi OŠ heroja Rajka. Gre za največjo skupnostno sončno elektrarno v Sloveniji, ki bo izvedena kot projekt skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Lokacijo bo zagotovila občina. Elektrarna bo financirana iz treh virov: začetnih vložkov vključenih odjemalcev v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, subvencije Ministrstva za infrastrukturo (v sklopu javnega razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne) in s kreditom.

Zadrugo so ustanovili Focus, društvo za sonaravni razvoj, Občina Hrastnik in zainteresirani občani. Predsednik zadruge je Božidar Roglič. 

Osnovni cilj Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je zagotavljanje koristi svojim članom, zato presežke iz poslovanja pretežno prenaša v zagotavljanje nižjih stroškov energije ali cenejših storitev članom zadruge.

V zadrugo se lahko včlani fizična ali pravna oseba, o sprejemu v članstvo pa odloča odbor zadruge. Za včlanitev je potrebno vplačati obvezni delež, ki znaša za fizične osebe 100,00 EUR, za pravne osebe pa 1.000,00 EUR. Energetska zadruga Zeleni Hrastnik načrtuje samooskrbne projekte na področju obnovljivih virov energije po vsem Hrastniku.

 

Lokacija

Hrastnik

Nosilec dobre prakse

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik


[email protected]
+386 59 071 325

Viri

Home

Nazaj na zemljevid