Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

 

Zadruge so najbolj demokratičen način upravljanja z raznimi dejavnostmi. Zato so najprimernejše za izvajanje skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov, saj omogočajo, da finančne in družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju.

Osnovna vloga Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je priprava in izvedba skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov energije, ki bodo članom zadruge zagotavljali cenejšo in čistejšo energijo.

Zadrugo so ustanovili Focus, društvo za sonaravni razvoj, Občina Hrastnik in zainteresirani občani. Predsednik zadruge je Božidar Roglič. 

Osnovni cilj Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je zagotavljanje koristi svojim članom, zato presežke iz poslovanja pretežno prenaša v zagotavljanje nižjih stroškov energije ali cenejših storitev članom zadruge.

V zadrugo se lahko včlani fizična ali pravna oseba, o sprejemu v članstvo pa odloča odbor zadruge. Za včlanitev je potrebno vplačati obvezni delež, ki znaša za fizične osebe 100 EUR, za pravne osebe pa 1.000 EUR. Odločanje poteka po principu en član-en glas.

Prvi projekt zadruge je skupnostna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik na strehi OŠ heroja Rajka Hrastnik. Gre za največjo zadružno skupnostno sončno elektrarno v Sloveniji, ki je bila izvedena kot projekt skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Lokacijo na šolski strehi je prek prenosa služnosti zagotovila občina. Elektrarna je financirana iz treh virov: začetnih vložkov vključenih odjemalcev v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, subvencije Ministrstva za infrastrukturo (v sklopu javnega razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne) in s kreditom Eko sklada.

Po uspešni izvedbi prvega projekta Energetska zadruga Zeleni Hrastnik že načrtuje nove samooskrbne projekte na področju obnovljivih virov energije po vsem Hrastniku. Naslednja bo predvidoma skupnostna sončna elelktrarna na strehi zdravstvenega doma v Hrastniku.

Lokacija

Hrastnik

Nosilec dobre prakse

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik


[email protected]
+386 59 071 325

Nazaj na zemljevid