Sončna šola Hrastnik

Sončna šola Hrastnik

 

Sončna šola Hrastnik je prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik in prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Skupnostna samooskrbna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik z močjo približno 300 kW se razprostira na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Z električno energijo, proizvedeno s pomočjo sonca, bo oskrbovala 16 stanovanj iz bližnjih stanovanjskih blokov, tri javne stavbe – občinsko, šolo in bazen, manjši trgovski prostor in prostora dveh gospodarskih družb.

Vzpostavitev je vodila leta 2022 ustanovljena Energetska zadruga Zeleni Hrastnik ob podpori Občine Hrastnik in okoljske organizacije Focus. Tehnično znanje je prispevalo podjetje Kisik, ki je izvedlo montažo fotovoltaičnih panelov na streho hrastniške osnovne šole. Finančna konstrukcija projekta v vrednosti približno 280.000 evrov je naslednja: petino so prispevali zadružniki z začetnimi vložki, petino je pokrila nepovratna subvencija ministrstva za spodbujanje solarizacije in preostanek kredit Eko sklada z ugodno obrestno mero.

Vsi vključeni v energetsko skupnost – 17 fizičnih oseb, dve gospodarski družbi, občina in občinska zavoda – so člani Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, lastniki sončne elektrarne in hkrati odjemalci. Na ta način bodo dosegli koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2 in nižje zneske na položnicah za električno energijo.

Električna energija, ki jo bo sončna elektrarna proizvajala, se bo po principu neto meritev odštevala od porabljene energije odjemalcev Sončne šole Hrastnik. V prvih trinajstih letih se jim bo skupen strošek, ki ga imajo s porabo električne energije, znižal za približno 30 %, po odplačilu kredita pa za približno 65 %, saj bodo krili samo še stroške vzdrževanja in upravljanja. Nezanemarljiva pa je tudi neodvisnost od tržnih nihanj.

Lokacija

Hrastnik

Nosilec dobre prakse

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

[email protected]
+386 59 071 325

Nazaj na zemljevid