PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Kako začeti

Bi želeli biti prepoznavni kot občina, ki razvija in podpira trajnostno upravljanje z viri skupnosti? Na tej strani predstavljamo orodja in gradiva ter strokovno podporo, ki so vam pri tem lahko v pomoč. V nadaljevanju izberite situacijo, ki najboljše opiše vaš primer in sledite korakom/povezavam .

Potrebujem več informacij o konceptu trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Več o konceptu trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in njegovih večplastnih koristih si lahko preberete v vodniku Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Vodnik vključuje tudi opise domačih in tujih praks na področjih (1) urejanja prostora, (2) samooskrbe s hrano, (3) energetske učinkovitost in oskrbe iz lokalnih obnovljivih virov ter (4) lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje. Naročite se lahko tudi na naše novice, preko katerih vas bomo obveščali o aktualnem dogajanju na področju trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in vas seznanjali s priložnostmi za spoznavanje akterjev in praks na tem področju.

Zanimajo me dobre prakse skupnostnih projektov

Če iščete navdih in vas zanima, kaj vse je možno, ali pa vas zanimajo konkretni že izvedeni projekti, vas vabimo, da si na interaktivnem zemljevidu dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti ogledate, kakšni skupnostni projekti že obstajajo v Sloveniji. Na zemljevidu najdete prakse s področja trajnostnega urejanja prostora,trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter participativnega upravljanja. Zemljevid dobrih praks ni namenjen le informiranju, temveč tudi povezovanju akterjev in medsebojnemu prenosu izkušenj z izvajanjem konkretnih projektov. Vsaka praksa, ki je objavljena na zemljevidu, poleg kratkega opisa vsebuje tudi kontaktne informacije o nosilcu dobre prakse in spletne povezave na mesta z dodatnimi informacijami. S tem zainteresiranim omogoča vzpostavitev stika z izvajalci prakse in izmenjavo informacij o praksi sami. Prelistate pa lahko tudi Katalog dobrih praks, ki vsebuje 12 domačih in tujih primerov, ki vam skozi podrobnejši opis kažejo velik potencial skupnostnih projekotv pri naslavljanju sodobnih izzivov.

Potrebujem usmerjanje pri izvedbi projektne ideje

Če že imate konkretno idejo za projekt in vas zanima, kako pristopiti k njeni izvedbi, si lahko pomagate s priročniki, ki so nastali v okviru projekta Dovolj za vse. Najprej vas vabimo, da prelistate Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov, ki se podrobno posveti procesnim vidikom priprave in izvajanja skupnostnih projektov. Poleg tega je na voljo še pet priročnikov, ki korak za korakom predstavijo, kako se lotiti skupnostnih projektov na konkretnih področjih:

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora,

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne,

Priročnik za ureditev skupnostnega vrta,

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s pešbusom in bicivlakom,

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge in

Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela.

Pozabili nismo niti na morebitna pravna vprašanja. Na ta odgovori Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov.

Potrebujem konkretno pomoč

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka v obdobju 2019 – 2026 bomo izvajali konkretne aktivnosti za podporo občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Te aktivnosti so:

  • program podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti: program je namenjen občinam na katerikoli stopnji projektne ideje. V okviru programa se pripravi analiza stanja ter podrobni načrt programa dela z občino. Le-ta je odvisen od potreb občine in stopnje njene projektne ideje. Izvede se v času največ 18 mesecev. Občine se k sodelovanju v programu prijavijo preko javnega poziva v času, ko je ta aktualen.
  • podpora občinam pri izvajanju demonstracijskih projektov: podpora je namenjena občinam, ki že imajo pripravljen projekt, potrebujejo pa pomoč pri njegovi izvedbi. V okviru projekta bomo občine podprli pri izvedbi 8 konkretnih projektov.
  • usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov: v okviru projekta bomo izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostih projektov v Ljubljani, Murski Soboti in Kopru ali prek spleta. Vsako usposabljanje bo zajemalo dve delavnici in mentorske ure. Poziv k prijavam bo objavljen med novicami in na Facebook profilu Dovolj za vse.

Za informacije o pozivih k sodelovanju za različne vrste podpore spremljate naše novice, za vse ostale informacije o konkretni podpori, ki jo izvajamo v okviru projekta, pa nas kontaktirajte na [email protected].