Pešbus in Bicivlak – Program Zdrav šolar

Pešbus in Bicivlak – Program Zdrav šolar

Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev ter posredno zmanjšuje gnečo na cestah v prometnih konicah. S pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Podoben koncept, le da pot v šolo poteka s kolesom, predstavlja bicivlak. Koncept izvedbe se prilagaja potrebam in okoliščinam sodelujočih osnovnih šol. Organizatorji glede na število in starostno strukturo ter geografsko razpršenost udeleženih otrok pripravijo načrt poti in postaj ter natančen vozni red.

Odvisnost od osebnega avtomobilskega prometa ob onesnaženju zraka in veliki porabi energije povzroča tudi prekomerno porabo prostora za prometne površine in vrsto posrednih problemov in družbenih stroškov, ki izhajajo iz tega – od pozidave kmetijskih zemljišč, prek visokih stroškov komunalnega opremljanja, degradirane kulturne krajine, pa do zdravstvenih težav prebivalstva zaradi onesnaženja zraka in pomanjkanja gibanja. Pešbus in bicivlak zmanjšujeta potrebo po uporabi osebnega avtomobila za prevoz otrok v šolo in domov ter tako prispevata k zmanjšanju prometa in njegovih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Inštitut za politike prostora
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.:+386 590 63 682
e-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid