LivadaLAB

LivadaLAB

Namen projekta LivadaLAB je na novo skupno zasnovati zeleno mestno površino po meri mladih ter dosegati različne pozitivne lokalno-prostorske, okoljske in družbeno-ekonomske učinke. V sodelovanju z različnimi lokalnimi partnerji mladi raziskujejo tudi kreativne načine uporabe invazivnih rastlinskih vrst in dreves, ki jih mestne službe odstranijo zaradi naravnih dejavnikov.

LivadaLAB se nahaja na velikem travniku na Livadi v Ljubljani, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. S pogodbo o brezplačni začasni rabi prostora, ki jo ima lastnik sklenjeno z Zavodom Bob, so mladi dobili novo polje za raziskovanje in preizkušanje idej na področjih socialnih in solidarnostnih praks ter zelene ekonomije, (mladinskega) skupnostnega načrtovanja in upravljanja, kreativnega preživljanja prostega časa (npr. preko različnih družabnih, kulturnih, umetniških, športnih in naravoslovnih aktivnosti) ter urbane pridelave hrane v skladu s principi trajnosti in biokulturne raznolikosti.

Začetek oživitve območja in vzpostavitev skupnostnega prostora z laboratorijem na prostem, ki je namenjen razvoju in preizkušanju idej na področju interakcije med družbo in zelenim okoljem mesta, sega v leto 2015. V procesu vnašanja vsebin se ga je prijelo ime LivadaLAB. Kot pilotni projekt se je razvil v okviru krovnega mednarodnega projekta Green Surge.

 

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Zavod Bob

E-pošta: [email protected]; [email protected]

 

Nazaj na zemljevid