Zakladi doline Mirne

Zakladi doline Mirne

ZAKLADI DOLINE MIRNE je projekt samooskrbe, uporabe tradicionalnih domačih izdelkov in razvoja lokalnih skupnosti, ki zagotavlja distribucijo preverjenih izdelkov in storitev, zanesljivega lokalnega porekla.
Konzorcij Zakladi doline Mirne / Consortium of Mirna Valley Treasures (Konzorcij ZDM) združuje ponudnike lokalnih izdelkov in storitev iz Mirnske doline. Oblikovan je kot posebna oblika družbe, ki nima narave pravne osebe.
Operativne in strokovne storitve ter finančno poslovanje v imenu Konzorcija izvaja ZADRUGA NATURA, zadruga lokalne samooskrbe z.o.o., ki pod enakimi pogoji zagotavlja tudi izdelke iz širšega področja lokalne samooskrbe.

Izhodišča za uvrstitev izdelkov in storitev v ZDM:
– vir je lokalen, znan in preverjen;
– zagotavljena je varnost, kakovost in skladnost izdelkov s predpisi in običaji;
– predelava na tradicionalni način, upoštevanje lokalnih posebnosti;
– izključno lastna pridelava ali predelava;
– inovativnost pri pridelavi ali predelavi;
– zjutraj obrano, popoldne dostavljeno ali zvečer obrano, zjutraj dostavljeno;
– transport največ 100 km;
– masovna (industrijska) pridelava ni dovoljena;
– minimalna embalaža, čim več vračljive in zamenljive, uporablja se lokalne materiale (les, papir, steklo,…)

Znak ZAKLADI DOLINE MIRNE zagotavlja, da izdelek s tem znakom izpolnjuje vse zgornje pogoje.

 

 

Lokacija

Mirnska dolina (Šentrupert)

Nosilec dobre prakse

Konzorcij Zakladi doline Mirne + Zadruga Natura, zadruga lokalne samooskrbe
Dolenje Jesenice 17, Šentrupert

E-pošta: [email protected], [email protected]
Kontaktna oseba: Bruno Gričar

Nazaj na zemljevid