Participativni proračun v občini Renče-Vogrsko

Participativni proračun v občini Renče-Vogrsko

Participativni proračun občanom omogoča, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju občine. Občina Renče-Vogrsko in krajevne skupnosti (KS) Bukovica-Volčja Draga, Renče ter Vogrsko so poleti 2018 prvič izvedli participativni proračun. V glasovanje so dali predloge projektov, ki so jih predlagale KS. 11 izbranih projektov je objavljenih na spletni strani.

Izvedba participativnega proračuna za 2019 se je začela v septembru 2018. 54.800 eur je bilo razporejenih na tri krajevne skupnosti. Vsa gospodinjastva v občini so prejela obvestilo o pogojih za sodelovanje. Opravili so tri delavnice. Občina je nudila pomoč pri pripravi predlogov preko spleta, na občinski upravi in pri predstavnikih KS. Predlogi so se zbirali do 12.10.2018. Prejeli so 36 predlogov. Vse predloge, ki so ustrezali kriterijem so občani prejeli po pošti z vabilom, da se udeležijo glasovanja. Glasovalo je 313 krajanov, izbrali so 13 projektov. Glasovanja so se lahko udeležili občani s stalnim ali z začasnim bivališčem v občini, ki so dopolnili 15 let.

Lokacija

Renče-Vogrsko

Nosilec dobre prakse

Občina Renče Vogrsko,
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga,

Kontakt: [email protected],
Beti Čufer, direktorica občinske uprave: [email protected]

Nazaj na zemljevid