Genetska banka starih sadnih sort v Kojskem

Genetska banka starih sadnih sort v Kojskem

 

Vzorčni sadovnjak v Goriških Brdih je nastal z namenom ohranjanja in rehabilitacije starih avtohtonih sadnih sort na območju Goriške. V njem je trenutno zasajeno več kot sto sort sadja. Nastal je na podlagi večletnega zbiranja genetskega materiala iz Brd, Soške doline, Benečije in Vipavske doline ter z izmenjavo informacij lokalnih kmetovalcev, drevesnic iz tujine in raziskovalnih inštitutov.

Kot edina tovrstna genetska banka na Primorskem, je sadovnjak namenjen ohranjanju lokalne biodiverzitete ter širjenju znanja o vzgajanju visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki omogočajo pridelavo visoko kakovostnega in ekološko pridelanega sadja.

Sadovnjak je občasno odprt za javnost, ohranjanje in širjenje starih sadnih sort (z namenom ozaveščanja skupnosti o potrebi po lokalno pridelani, okusni in zdravi hrani, večji samooskrbi in trajnostnem razvoju) pa skušajo popularizirati tudi s predavanji in monografijama Stare sadne sorte na Goriškem (2013) in Sadje sonca: bogastvo starih briških sadnih sort (2014).

V zimskem času je v sadovnjaku mogoče dobiti cepiče nekaterih avtohtonih sort. Za obisk sadovnjaka se je potrebno predhodno najaviti.

Fotografije: ©Gregor Božič

 

Lokacija

Kojsko

Nosilec dobre prakse

ZAVOD CEPIKA
Erjavčeva 6, 5000 Nova Gorica
[email protected]

 

Nazaj na zemljevid