Vzorčni sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem

Vzorčni sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem

Vzorčni sadovnjak v Goriških Brdih je nastal z namenom ohranjanja in širjenja starih sadnih sort češenj, marelic, fig, sliv, breskev, hrušk in jablan na območju Goriške. V njem se trenutno nahaja okoli sto domačih oz. avtohtonih sort sadja. Nastal je z izmenjavanjem informacij in genetskega materiala kmetov iz Brd, Soške doline, Benečije in Vipavske doline, pa tudi s sodelovanjem Občine Brda in Regionalne razvojne agencije za Severno Primorsko.

Kot genetska banka – cepiči posameznih vrst so na voljo brezplačno – je namenjen širjenju visokodebelnih oz. travniških sadovnjakov, ki omogočajo pridelavo visoko kakovostnega in ekološko pridelanega sadja.

Sadovnjak je odprt za javnost, ohranjanje in širjenje starih sadnih sort (z namenom ozaveščanja skupnosti o potrebi po lokalno pridelani, okusni in zdravi hrani, večji samooskrbi in trajnostnem razvoju) pa skušajo popularizirati tudi s predavanji (Biotehniška šola Šempeter pri Gorici, Višja šola Grm Novo mesto, Sadjarski center Brje v Vipavski dolini) in članki, ki so prosto dostopni na spletnih straneh ResearchGate in Academia.Edu.

S finančno pomočjo Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji in Sredstev za razvoj podeželja Las Leader sta nastali monografiji Gregorja Božiča Stare sadne sorte na Goriškem (2013) in Sadje sonca: bogastvo starih briških sadnih sort (2014).

         

Lokacija

Kojsko

Nosilec dobre prakse

Gregor Božič
Erjavčeva 6, 5000 Nova Gorica
E-naslov: [email protected]

Zoran Božič
E-naslov: [email protected]

Nazaj na zemljevid