Breja Preja

Breja Preja

Breja preja je pletilska kooperativa s sedežem v Škofji Loki, ki deluje v okviru Zavoda Tri.  Zadružno trajnostno podjetništvo združuje ženske podjetnice, oblikovalke in pletilje, ki izdelujejo volnene izdelke. Produkte proizvajajo pod znamko “Izdelano v Sloveniji”, delujejo po načelih pravične trgovine, ki vključujejo tudi enakopravnost pri plačilu.

Pletilska kooperativa ponuja preplet tradicionalnih rokodelskih znanj s sodobnim dizajnom in uporabo naravnih materialov v obliki inovativnih izdelkov. Projekt hkrati preizkuša alternativno reševanje slabšega ekonomskega položaja žensk preko spodbujanja in krepitve podjetniških in tehničnih (rokodelskih, pletilskih in kvačkarskih) znanj, primernih za zadružno povezovanje.

Zavod Tri je nevladna organizacija, ki spodbuja in izvaja trajnostne prakse. Razvija in podpira okolje za delovanje nevladnih organizacij, spodbuja solidarno medkulturno okolje ter procese dvosmerne integracije, zavzema se za enakopravnost med spoloma.

Lokacija

Škofja Loka

Nosilec dobre prakse

Zavod Tri
Partizanska 46, 4220 Škofja Loka
E-naslov:
[email protected]
T: 040 528 387

Nazaj na zemljevid