Skupnostna prenova Savskega naselja

 

V okviru skupnostne prenove ljubljanskega Savskega naselja se je društvo prostoRož povezalo z lokalnimi organizacijami, da bi z organiziranimi ali spontanimi druženji lažje pristopili k lokalnemu prebivalstvu. Za konstruktivno vključevanje stanovalcev v proces prenove soseske so organizirali izobraževalne delavnice in oblikovalska posvetovanja. V projekt se je vključilo tudi več različnih strokovnjakov, mestnih institucij ter nevladnih organizacij in skupaj so oblikovali program celovite urbane prenove soseske. Ta je potekal na več nivojih, od socialnih, kulturnih in športnih dejavnosti, neformalnih druženj, pa do oblikovanja prostorske vizije soseske.

V soseski je bilo izdelano urbano pohištvo, očistili in obnovili so igrišče, uredili so skupnostne premične vrtove, organizirali so igre za otroke ter delavnice in delovne akcije za vse generacije. Organizirali so tudi Zbore za Savsko naselje, na katerih so bile oblikovane delovne skupine za posamezna področja urejanja soseske (za promet, opremo, zelenje in dogodke), v okviru katerih se zbirajo želje in pobude prebivalcev. Na pobudo domačinov je začel izhajati tudi časopis Savčan, oblikovana je bila Vizija javnega prostora Savskega naselja, skupaj in ob pomoči mesta so uredili športno igrišče na Mislejevi ulici.

Glavni namen delovanja je grajenje močne lokalne skupnosti, ki bo enakopravna in kompetentna sogovornica mestnim oblastem in ki bo tudi sama v določeni meri poskrbela za svoj javni prostor.

 

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

KD prostoRož
Rimska ulica 22, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)590 19 088
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid