Participativni proračun občine Nova Gorica – Povej na glas

Participativni proračun občine Nova Gorica – Povej na glas

Mestna občina Nova Gorica je leta 2017 izvedla projekt participativnega proračuna, ki spodbuja občane, da aktivno pristopijo k podajanju pobud za še lepšo in še bolj razvito občino.

V proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 je bilo za participativni proračun namenjenih 250.000,00 EUR. Sredstva iz participativnega proračuna so bila razdeljena med posamezna območja na podlagi razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov na območju ter oddaljenosti območja od središča mesta.

S svojimi predlogi so lahko občani aktivno sodelovali, lahko pa so tudi zgolj glasovali in podprli tiste projekte, ki so se jim zdeli najboljši. Sodeloval je lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let.

Projektni predlog je bil sicer upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje pogoje, navedene na spletni strani.

Na prvem glasovanju, novembra 2017, so občanke in občani izbrali 19 projektnih predlogov.

Lokacija

Nova Gorica

Nosilec dobre prakse

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid