Partnerska ekološka biodinamična kmetija Zlate misli

Na ekološki biodinamični kmetiji Zlate misli na dobrih 15 hektarjih pridelujejo sadje, zelenjavo, žita in oljnice. Poleg lepega primera skrbi za okolje so tudi primer dobre prakse partnerskega kmetijstva, ki je posebna oblika povezovanja med kmetijskimi pridelovalci in potrošniki brez vključevanja posrednikov. Gre za prvi primer pred-zakupa v kmetijstvu v Sloveniji.

Partnerji kmetije oziroma kupci pridelkov glede na svoje želje in potrebe vnaprej zakupijo količine pridelkov, ki jih želijo tekom leta prejemati. Na ta način si kmetija zagotovi sredstva za razvoj in prilagajanje na podnebne spremembe, lažje načrtuje količino in nadzoruje kakovost pridelkov ter zmanjšuje količino odpadne hrane. Kupci pa si zagotovijo pestre in kakovostne pridelke po za približno tretjino nižji ceni, ki je za kmetijo še vedno pravična, saj nimajo stroškov s trženjem in podobno.

Družinska kmetija Zlate misli sledi načelom ekološkega in biodinamičnega kmetovanja, zelo jim je pomembno, da je pridelava hrane čim bolj okolju prijazna. Tla obdelujejo tako, da povzročajo kar najmanj izpustov toplogrednih plinov in hkrati ohranjajo odpornost in rodovitnost tal. Ne uporabljajo kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in mineralnih gnojil.

 

Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli

Lokacija

Jarenina

Nosilec dobre prakse

Ekološka kmetija in izobraževanje “Zlate Misli”, Matjaž Turinek s.p.
Jareninski Dol 2, 2221 Jarenina

Telefon: 041 960 972

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid