Vrednostni bon Sternthal

Vrednostni bon Sternthal

 

Vrednostni bon Sternthal je prva slovenska občinska valuta. Občina Kidričevo jo je uvedla leta 2018 z namenom krepitve lokalnega gospodarstva, zagotavljanja delovnih mest, spodbujanja sodelovanja prebivalcev in prebivalk v lokalni skupnosti, zadržanja kupne moči in skrajšanja dobavnih verig.

Vrednostni boni so unovčljivi za storitve in blago pri ponudnikih, ki imajo sedež in ponudbo v občini, z boni pa ni mogoče kupiti alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ali jih uporabiti za igre na srečo.

Za upravljanje valute je občina Kidričevo zadolžila javno podjetje Vzdrževanje in gradnje, na sedežu katerega lahko občani in občanke kupijo vrednostne bone različnih vrednosti s takojšnjim 5-odstotnim popustom (za bone v vrednosti 100 evrov plačajo 95 evrov, razliko krije javno podjetje oziroma občina). Ostali lahko kupijo bone brez popusta. Posamezna fizična oseba lahko letno kupi bone v protivrednosti 500 evrov.

Občina Kidričevo se je odločila, da bo tudi denarne pomoči podeljevala v Sternthalih. Mladi starši se tako lahko odločijo za bone v nekoliko višji vrednosti, kot če izberejo evre, in tudi dijaki lahko štipendije prejmejo v lokalni valuti, če se za to odločijo.

Seznam ponudnikov različnih storitev in blaga, ki sprejemajo lokalno valuto, v občini redno posodabljajo in javno objavljajo. Na seznamu so že od vsega začetka različni lokalni podjetniki, od frizerjev, gradbenikov, avtoličarjev do kmetij, mesarij in restavracij. Sistem deluje tako, da ponudniki vplačane bone Sternthal posredujejo javnemu podjetju, ki jim nato izplača protivrednost neposredno na bančni račun.

Gre za zaokrožen denarni tok na manjšem območju, ki pa ima tudi okoljski učinek. S kupovanjem lokalnih proizvodov se skrajša pot od proizvajalca do potrošnika, manj transporta pa pomeni tudi manj izpustov toplogrednih plinov.

Lokacija

Kidričevo

Nosilec dobre prakse

Občina Kidričevo – Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o.
Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
[email protected]

Nazaj na zemljevid