Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik

Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik

Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik je skupna pobuda Čebelarske zveze Gorenjske in regionalnega stičišča Grozd NVO, znotraj katerega je aktivnost vzpostavljanja vodil Zavod Tri. Namen pobude je občine spobuditi, da namenijo del javnih površin za cvetoče travnike. To pomeni, da izberejo možnost pozne košnje in določene javne površine pokosijo šele, ko travniške cvetlice odcvetijo in se čebele najejo.

Dolgoročno naj bi s to prakso razširile cvetoče javne površine s tem pa bi se povečala tudi biotska raznovrstnost. Občine po Sloveniji upravljajo veliko zelenih površin (okolice šol, občin, kulturnih domov, parkov itd.), na katerih lahko znova zacveti travniško cvetje. Na ta način pomagamo opraševalcem in pridobimo travnike, ki lahko služijo kot učilnica na prostem za otroke in odrasle.

Pobudi Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik se je z vsaj eno javno površino pridružilo že štirinajst gorenjskih občin.

Fotografija: Zavod Tri

Nosilec dobre prakse

Zavod Tri

Kapucinski trg 8, Škofja Loka

[email protected]

Nina Arnuš +386 40 528 387

Nazaj na zemljevid