Zadruga Ajdna

Zadruga Ajdna

 

Zadruga Ajdna je bila ustanovljena leta 2014 v sklopu projekta Lokalna samooskrba sedmih občin Zgornje Gorenjske, katerega osnovni cilj je povečati količino v domačem okolju pridelane hrane. V zadrugi spodbujajo ekološko kmetovanje, svoje poslanstvo pa vidijo v povezovanju kmetov v zadrugi, zagotavljanju vsestranske strokovne podpore in poštenega odkupa njihovih pridelkov znotraj lokalnih skupnosti.

Za zagotavljanje zanesljive dobave dogovorjenih količin se je zadruga Ajdna povezala z Loško zadrugo ter radovljiško trgovino z lokalno hrano 18sedem3 in si s tem zagotovila zaledje, logistično podporo ter povezavo z že izkušenimi dobavitelji hrane za javne zavode in druge kupce. Zadružniki prodajajo na lokalnih tržnicah, kupce pa vabijo tudi v partnerski odnos, v katerem imajo koristi tako pridelovalci kot porabniki, saj skupaj gradijo boljše medsebojne odnose in bolj povezano skupnost.

Lokacija

Podnart

Nosilec dobre prakse

Aleš Fister – predsednik zadruge
Ovsiše 55, 4244 Podnart
T: 041 556 211
T: 04 533 02 80
E: [email protected]

Nazaj na zemljevid