Sončni grič

Sončni grič

 

Sončni grič je projekt, osredotočen na trajnostno revitalizacijo ruralnih predelov slovenske Istre.

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja organizira delavnice, konference in dogodke v neokrnjeni naravi in 200 let stari tradicionalni istrski hiši, v kateri je poudarek na trajnostnih rešitvah, kot so kompostna stranišča, rastlinske čistilne naprave, reciklaža vode. Dosegajo tudi visok nivo samooskrbe z zelenjavo.

Društvo in zadruga Sončni grič povezujeta živahno skupnost članov in prostovoljcev, ki v teoriji in praksi zagovarjajo preprost življenjski slog in jim je zelo pomembno, kako njihova dejanja vplivajo na okolje in druga živa bitja.  Gostijo pa tudi prostovoljce za krajši ali daljši čas, ki delijo njihove življenjske nazore, med bivanjem na griču pa pomagajo pri gospodinjstvu, vzdrževanju, na vrtu in pri sezonskih opravilih.

Že obstoječi trajnostni učni poligon, ki prikazuje različne trajnostne prakse, so leta 2021 dopolnili s trajnostnim sadovnjakom. Po načelih permakulturnega gozdnega vrta so na 5000 kvadratnih metrih zasadili avtohtone istrske sadne sorte. Gre za primer regeneracije okolja s posnemanjem narave.

Trajnostni sadovnjak na Sončnem griču želi postati zgled regeneracije naravne istrske krajine, kjer nekoč obdelane terase zdaj zarašča gozd in širijo se invazivne tujerodne vrste.  Sadovnjak je vzorčni model, ki ga je mogoče replicirati na drugih zaraščenih terenih v zaledju slovenske Istre ter na ta način invazivne vrste nadomestiti z avtohtonimi sadnimi vrstami.

Fotografije: arhiv društva in zadruge Sončni grič

Lokacija

Topolovec

Nosilec dobre prakse

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja

Topolovec 29, 6272 Gračišče
Telefon: +386 40 299 667

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid