Strojni krožek Bled

Strojni krožek Bled

 

Strojni krožek Bled povezuje lastnike gozdov na področju Gorenjske. Okoli 400 članom nudi podporne storitve pri delih v gozdovih ter daje na voljo kakovostno strojno opremo, ki si je posamezni lastniki sicer ne bi mogli privoščiti. Zagotavlja tudi strokovno svetovanje ter odkup in prodajo lesa, vključno z biomaso za ogrevanje, ter kmetijske storitve. Za samo izvajanje storitev je društvo ustanovilo podjetje SK Servis d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti društva. S povečano prodajo lesa, organiziranim odkupom lesne biomase ter organiziranjem izvajanja medsebojnih uslug se ustvarjajo delovna mesta na kmetijah.

Lokacija

Bohinjska Bistrica

Nosilec dobre prakse

Strojni krožek Servis d.o.o.
Grajska ulica 10, 4264 Bohinjska Bistrica
e-pošta: [email protected]
Kontaktna oseba: Blaž Kunej

Viri

www.skservis.si

Nazaj na zemljevid