Jarina, zadruga za razvoj podeželja

Zadruga Jarina je od leta 2004 vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci v osrednjem delu Slovenije in je nastala kot spin-off območje razvojne agencije Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.. V Jarini se zavzemajo za izboljšanje prehranskih navad prebivalstva, povezujejo lokalne pridelovalce in potrošnike ter zagotavljajo oskrbo z zdravo hrano, pridelano v lokalnem okolju.

V mreži ima preko 100 dobaviteljev iz različnih koncev države. Dobavitelji so družinske kmetije in nekaj družinskih podjetij, ki zaposlujejo do pet oseb. S tako široko mrežo lahko zagotavlja zadostne količine in raznovrstnost pridelkov, od katerih je 10 % tudi ekološko pridelanih.

Zadruga Jarina z lokalno hrano oskrbuje javne zavode (vrtci, šole, domove za starejše občane) in gostilne. Je tudi lokalni ponudnik za Shemo šolskega sadja (ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave). Na območju Srca Slovenije Jarina vzpostavlja sistem premičnih tržnic in organizira postavitev lokalnih tržnic (v sodelovanju z občinami skrbi za postavitev infrastrukture, potrebne za organizacijo tržnic, s kmetovalci koordinira ponudbo na stojnicah idr.).

Lokacija

Dob

Nosilec dobre prakse

JARINA, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob
E-pošta: [email protected]
Telefon: 051 339 343

Nazaj na zemljevid