Kmetijska zadruga Agraria Koper

Kmetijska zadruga Agraria Koper

Kmetijska zadruga Agraria Koper, z. o. o že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in zelenjave iz treh obalnih občin Slovenske Istre. V svojo ponudbo vključuje tudi vedno več domačih izdelkov lokalnih kmetij, kot so mlečni izdelki, domače marmelade, domače mesnine in sokovi. Sveže sadje in zelenjavo iz integrirane in ekološke pridelave dobavljajo v trgovine, javne zavode, gostinske obrate in trgovske verige po celotni Sloveniji.

V zadrugi pridelovalcem nudijo podporo v skupnem nastopu na trgu in skrbijo za izobraževanje ter strokovno izpopolnjevanje s področja kmetijstva, vodenja kmetij, računovodstva ter ostalih potrebnih znanj. Pridelovalci, združeni v kmetijski zadrugi, imajo zaradi večjega obsega proizvodnje in poslovanja gospodarske koristi, saj takega obsega s samostojnim nastopom na trgu ne bi mogli doseči.

Lokacija

Koper

Nosilec dobre prakse

Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper – Capodistria
Tel.: +386 5 663 07 00
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid