Sončna skupnost Ajdovščina

Sončna skupnost Ajdovščina

 

Sončna skupnost Ajdovščina združuje sončne elektrarne na petih objektih v lasti Občine Ajdovščina: na strehi Športnega centra Ajdovščina (največja), na osnovni šoli Šturje, na vrtcu pri Hublju (na fotografiji zgoraj), na stadionu Ajdovščina in na strehi zdravstvenega doma v Ajdovščini.

Sončni paneli v skupni površini 5.432 kvadratnih metrov in s skupno močjo skoraj 700 kW zagotavljajo energijo okoli 180 gospodinjstvom.

Gre za projekt, ki ga je vodila Skupina GEN-I kot investitor, Občina Ajdovščina pa se je vključila kot lastnica objektov z namenom ponuditi možnost pridobivanja električne energije s pomočjo sonca tistim občanom in občankam, ki ne morejo postaviti lastne sončne elektrarne.

Občina je objavila javni poziv za vključitev v sončno skupnost, na katerega so se občani zelo pozitivno odzvali. S sodelovanjem v skupnosti so si zagotovili trajnostno energijo po nižji ceni od tržne, hkrati pa so se izognili stroškom investicije, pridobivanju soglasij, gradbenim delom, pa tudi vzdrževanju in zavarovanju.

Investitor ocenjuje, da bodo skupnostne sončne elektrarne v vsakem letu proizvedle 873.000 kWh električne energije in prihranile okoli 500 ton CO2 na leto.

gen-i sončna skupnost ajdovščina gen-i sončna skupnost ajdovščina gen-i sončna skupnost ajdovščina

Foto: GEN-I

Projekt je nadaljevanje sodelovanja GEN-I in Občine Ajdovščina, ki sta leta 2020 vzpostavila prvi slovenski primer samooskrbne skupnosti, ki se oskrbuje z zeleno energijo iz sončne elektrarne, postavljene na javnem objektu. Skupnostna sončna elektrarna v vasi Budanje v Vipavski dolini deluje na strehi tamkajšnje podružnične osnovne šole, nanjo je priključenih sedem stanovanjskih hiš znotraj iste transformatorske postaje kot šola, ki tvorijo samooskrbno skupnost.

Skupnostna sončna elektrarna Budanje je ena izmed dobrih praks na Dovolj za vse zemljevidu: https://dovoljzavse.si/praksa/skupnostna-soncna-elektrarna-budanje/

Nosilec dobre prakse

GEN-I, trgovanje in prodaja elektrine energije, d. o. o.

01 58 96 400

[email protected]

[email protected]

Občina Ajdovščina

T 05 365 91 10

Nazaj na zemljevid