Skupnostna sončna elektrarna Budanje

Skupnostna sončna elektrarna v Budanjah deluje na strehi tamkajšnje podružnične osnovne šole in je namenjena oskrbi lokalnega prebivalstva z električno energijo iz obnovljivega vira.

Gre za prvi slovenski primer samooskrbne skupnosti, ki se oskrbuje z zeleno energijo iz sončne elektrarne, ki je postavljena na javnem objektu. Dobra praksa je rezultat sodelovanja med družbo GEN-I, občino Ajdovščina, ki je ponudila streho javnega objekta in krajani v vasi Budanje v Vipavski dolini.

Pobuda za pilotni projekt je prišla s strani GEN-I Sonce, ki je kot ponudnik storitev v celoti pokril vrednost naložbe in ocenil, da bo z močjo 55,68 kW v enem letu proizvedla 58.500 kWh električne energije. Sončna elektrarna je bila po pridobitvi vseh soglasij postavljena v petih dneh, z delovanjem pa je pričela ob koncu leta 2020.

Na sončno elektrarno je priključenih sedem stanovanjskih hiš znotraj iste transformatorske postaje kot šola, ki tvorijo samooskrbno skupnost. Njihova poraba je enaka predvideni letni proizvodnji sončne elektrarne.

Krajani Budanj so ponudbo sprejeli z navdušenjem, saj jim je omogočila trajnostno energijo po ugodni ceni mesečne uporabnine, nimajo pa skrbi z vzdrževanjem in zavarovanjem, prav tako so se izognili posegom v strešne konstrukcije na lastnih nepremičninah in ni jim bilo potrebno kriti začetne naložbe v napravo za samooskrbo. Korist pa ima tudi občinski proračun, saj gre za plačljivo služnost.

Letni prihranek posameznega uporabnika pri stroških za električno energijo je ocenjen na približno 100 evrov, medtem ko bodo kot skupnost v enem letu znižali svoj ogljični odtis za 28.500 kg oziroma v 30 letih, kot je ocenjena življenjska doba elektrarne, bodo prispevali k prihranku približno 853 ton CO2.

Nosilec dobre prakse

Gen-I Sonce, direktor Gregor Hudohmet

Občina Ajdovščina, župan Tadej Beočanin

Osnovna šola Šturje – podružnica Budanje

Krajani – lastniki sedmih hiš, priključenih na sončno elektrarno

 

Nazaj na zemljevid