Litijski inkubator za skupnost in trajnost

Litijski inkubator za skupnost in trajnost

 

Litijski inkubator za skupnost in trajnost (LIST) je kot odziv na zaznane potrebe v skupnosti ustanovil konzorcij treh organizacij: Društvo Lojtra, Zavod Knof in Klub litijskih in šmarskih študentov. Kot njegovo poslanstvo so določili spodbujati trajnostne odločitve prebivalcev in krepiti zavest o trajnostnemu razvoju skupnosti z namenom spreminjanja življenjskega stila posameznikov. Štiri področja, ki jih naslavljajo so trajnostna potrošnja, trajnostna pridelava hrane, mladinsko delo in izobraževanje za trajnostni razvoj (razumljeno v najširšem smislu, učenje z globalno dimenzijo, zavedanje o medsebojni povezanosti sveta, o neločljivosti planeta in sobitij, o soodgovornosti za naš skupen planet).

V marcu 2020 so v središču Litije v tako imenovani Koblerjevi hiši, ki je bila vrsto let prazna, odprli skupnostne prostore, Knof pa je na isti lokaciji odprl tudi second-hand trgovino Stara šola Litija (na fotografiji). Skupnostni prostori so bili vzpostavljeni za namenom, da bodo služili kot prostor za usposabljanja na delovnem mestu, priložnosti za neformalno učenje, načrtovanje skupnostnih akcij, kampanj ozaveščanja, okroglih miz ipd. Zaradi spremenjenih najemnih pogojev pa so se jeseni 2021 postopoma izselili iz te lokacije, vendar so ohranili svoj program in nadaljujejo s programom naprej.

Posredno je LIST povezan z Lojtrinim skupnostnim vrtom v okolici Litije, saj je nastal ravno kot posledica združevanj in izmenjave idej na delovnih akcijah na vrtu, nato pa je postopoma prerasel v projektno idejo.

Glavni cilji projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo, so:

–              vzpostavitev inkubatorja novih idej ter projektov za dobrobit skupnosti,

–              informiranje in obveščanje o tematikah projekta v lokalni skupnosti in širše,

–              usposabljanje in povezovanje akterjev v lokalnem okolju za krepitev kapacitet,

–              razvoj in izvajanje programov neformalnega učenja z mladimi,

–              aktivnosti lastnih produktov in trženje.

LIST ima za razvoj in nadgradnjo zelo močno podporo v lokalni skupnosti. Poleg ustanoviteljic se je pridružilo enajst partnerjev: Občina Litija, Mestna skupnost Litija, Razvojni center Srca Slovenije, ZLHT (Regionalno stičišče NVO, deluje pod okriljem Društva za razvoj in varovanje GEOSSa), Osnovni šoli, društvo Sožitje, knjižnica Litija, ZKMŠ Litija, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija in Združenje socialne ekonomije Slovenije.

Lokacija

Litija

Nosilec dobre prakse

Konzorcij treh organizacij Društvo Lojtra, Klub litijskih in šmarskih študentov in Zavod Knof

Kontaktna oseba: Tina Trdin, [email protected]

Nazaj na zemljevid