Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča

Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča

 

Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani je Kud Obrat v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi spremenil v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi.

Projekt se je začel leta 2010 v okviru festivala Mladi levi (Zavod Bunker). Gre za primer začasne rabe prostora, saj imajo z lastnikom zemljišča, Mestno občino Ljubljana, sklenjeno pogodbo o brezplačni začasni rabi prostora, ki jo podaljšujejo iz leta v leto. Na Onkraj gradbišča večinoma okoliški prebivalci obdelujejo okoli 40 vrtičkov in sodelujejo pri javnih in skupnostnih dogodkih. Pri rabi in upravljanju prostora si pomagajo s pravilnikom, ki ga glede na sprotne ugotovitve spreminjajo iz leta v leto.

Na Onkraj gradbišča organizirajo razne javne dogodke o ekološkem urbanem vrtnarjenju in čebelarjenju, prostočasne dejavnosti za otroke, ki obravnavajo sobivanje z naravo v mestu, razprave o pomenu participatornega načrtovanja in upravljanja mesta, kulturne dogodke ipd. Pri tem sodelujejo z udeleženci vrta, drugimi nevladnimi organizacijami, lokalnimi pobudami, strokovnjaki in posamezniki. Prostor opisujejo kot “intenzivno učilnico, ne le o vrtnarjenju, temveč predvsem o sobivanju – med udeleženci, med ljudmi in drugimi živimi vrstami, med skupnostnim vrtom ter sosesko in mestom”.

Avtor naslovne fotografije: Drago Kos (2011)

Avtor spodnje fotografije: Gregor Gobec (zavod Bunker) (2011)

 

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Kud Obrat
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid