Energetska prenova naselja Planina

Energetska prenova naselja Planina

Dobra praksa prikazuje celostno energetsko prenovo sistema oskrbe s toploto in obnovo stavb v stanovanjskem naselju Planina v Kranju. Obnova je obsegala zamenjavo zastarelih kotlov, vgradnjo sistema za soproizvodnjo toplote in električne energije, sanacijo razvodnega omrežja in postopno obnovo vseh stanovanjskih objektov (toplotna izolacija fasade – 15 cm in podstrešja ter zamenjava oken).

Sistem je bil obnovljen na pobudo civilne iniciative Ogrevanje za Planino. Vzporedno je bil ustanovljen konzorcij Soenergetika d. o. o., ki je delno sofinanciral obnovo kotlovnice in celotno soproizvodnjo.

Projekt je zgled integralne energetske sanacije na osnovi pobude uporabnikov, ki so se združili v civilno iniciativo. Je tudi primer odličnega sodelovanja med investitorji, upravljavcem, civilno iniciativo in Mestno občino Kranj. Investicija stanovalcem soseske Planina v Kranju omogoča nižje stroške ogrevanja, s sodobnim načinom pridobivanja energije pa je občutno manjša tudi obremnitev okolja.

Lokacija

Kranj

Nosilec dobre prakse

Civilna iniciativa Ogrevanje za Planino

Konzorcij Soenergetika d.o.o. (Gorenjske elektrarne, Domplan, HSE, Petrol)
Kontakt: Borut Zatler, [email protected]

Nazaj na zemljevid