Skupaj na ploščad!

Skupaj na ploščad!

 

Pobudo SKUPAJ NA PLOŠČAD! so oblikovali arhitekti, ki stanujejo v ljubljanski soseski Ruski car, in drugi, ki menijo, da so odprte javne površine neizkoriščen potencial te soseske. V preteklih letih so pobudniki pripravili vrsto prostorskih intervencij in dogodkov, s katerimi so pokazali možnosti za začasno in trajno rabo odprtih javnih površin med bloki in jih spremenili v prostor aktivnega druženja, srečevanja in povezovanja. Skupaj s prebivalci so javne površine v poletnih mesecih spremenili v kino med bloki, razstavni prostor in igrišče ter uredili zeliščni vrt soseske in paviljone za druženje ter ustvarjanje.

V sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje in Ministrstvom za kulturo so označili sprehajalno pot “Pot dobrot” med sosesko Ruski car in lokalnimi pridelovalci hrane v Savljah, Klečah in na Ježici. Z organizacijo tržnih dni in vodenih sprehodov do lokalnih pridelovalcev želijo prebivalce soseske opozoriti na velik potencial, ki ga predstavlja bivanje na robu mesta in možnost prehranjevanja po principu “z njive na mizo” ter prednosti, ki jih prinaša povezovanje različnih predelov Četrtne skupnosti Posavje.

Delovanje akterjev v soseski je tesno navezano na lokacijo, iz katere izhaja. Čeprav med seboj niso formalno povezani, delujejo kot močna in prepoznavna skupina, ki želi doseči dolgoročne spremembe.

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Neformalna skupina SKUPAJ NA PLOŠČAD!
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid