Skupnostno ustvarjanje Dobrova – Polhov Gradec

Ker je v majhni občini Dobrova – Polhov Gradec okrog 400 kmetij in veliko število rokodelcev, število kreativnih delovnih mest pa ni sledilo temu trendu, so v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije v okviru projekta Regionalni center kreativne ekonomije v sodelovanju z društvom Preboj, kreativnim podjetjem Oloop in predstavniki občine organizirali serijo delavnic za spodbujanje lokalnega razvoja kreativnih dejavnosti. Cilj projekta je bilo spodbujanje razvoja skupnosti med ustvarjalci in prodajalci, tesnejšega povezovanja posameznikov za doseganje večjih sinergij ter spodbujanje lokalnega podjetništva in iskanje novih možnosti prodaje domačih izdelkov.

V občini je dejavnih več rokodelskih, kulturnih in turističnih društev ter samostojnih neprofesionalnih ustvarjalcev, zametki skupnosti pa so se kazali že v tradicionalnem Miklavževem sejmu ter sobotni kmečki tržnici na Viču v Ljubljani.

Želja je bila, da lokalni ustvarjalci z združevanjem idej izdelujejo  izdelke z višjo dodano vrednostjo in jih pod blagovno znamko Dobrote Blagajeve dežele uspešno prodajajo v lokalni občini in Ljubljani. Poleg tega je občina želela, da v Polhovem Gradcu zaživi kmečka tržnica za prodajo živil, enkrat mesečno pa tudi rokodelska tržnica z unikatnimi izdelki.

Občina Dobrova – Polhov Gradec je bila osrednji člen tega projekta, saj je sama močno vpletena v organizacijo sejma in je nosilka blagovne znamke Dobrote Blagajeve dežele.

Po delavnicah je občina dobila nove lokalne predelovalce hrane, hkrati pa so bile delavnice tudi »odskočna deska« za prve namestitvene kapacitete v občini. Takoj po delavnicah (potekale so januarja 2015) je občina dobila 3 nove ponudnike, do danes pa že več kot 10.

Lokacija

Dobrova – Polhov Gradec

Nosilec dobre prakse

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in njen Regionalni center Kreativne ekonomije

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
T +386 1 306 1923

Nazaj na zemljevid