Participativni proračun Občine Ajdovščina

Participativni proračun Občine Ajdovščina

V občini Ajdovščina so v letu 2016 uspešno izvedli prvi del projekta Moja pobuda, s katerim je občina povabila občane k sodelovanju pri načrtovanju porabe sredstev občinskega proračuna. Rezultat je, da bo v občini Ajdovščina dober odstotek občinskih proračunov v letih 2017 in 2018 namenjen za projekte, ki po mnenju občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini.

Participativni proračun prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Ajdovščina, spodbuja aktivno participacijo in vključenosti občanov. To pripomore k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnji skupnosti.

Lokacija

Ajdovščina

Nosilec dobre prakse

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Tel.: 05 365 91 10
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid