Participativni proračun Občine Ankaran

Participativni proračun Občine Ankaran

V občini Ankaran so leta 2015 vpeljali institut participativnega proračuna, s katerim so nadgradili demokratične odnose v lokalni skupnosti. Proces soodločanja pri porabi proračunskih sredstev občane vključuje na vseh točkah – zaznavanje dejanskih potreb, oblikovanje predlogov rešitev in kreiranje konkretnih projektov.

V proračun Občine Ankaran za leto 2016 so vgradili več kot 420 pobud prebivalcev Ankarana. Dolgoročnejše aktivnosti so oblikovane v 37 projektov, ki tvorijo vsebino Načrta razvojnih programov Občine Ankaran.

Lokacija

Ankaran

Nosilec dobre prakse

Občina Ankaran
Jadranska cesta 66, p. p. 24, 6280 Ankaran – Ancarano
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
E-pošta: [email protected]

 

Nazaj na zemljevid