Revitalizacija vasi Šmarje

Revitalizacija vasi Šmarje

 

Šmarje so ena večjih vasi v Slovenski Istri. Vas je po drugi svetovni vojni dobila skoraj mestni videz, saj je bila med vojno kar dvakrat požgana. S prenovo je izgubila podeželsko in vaško identiteto. To pa je bil vzrok, da je društvo Pangea v sodelovanju z ostalimi vaškimi društvi leta 2001 pričelo s projektom celostne revitalizacije vasi v duhu trajnostnega razvoja. Do pomembnega preskoka je prišlo v letu 2012, ko je Mestna občina Koper potrdila investicijo v višini 265.000 evrov. Lokalni prebivalci so bili vključeni kot partnerji, sproti so usklajevali interese različnih skupin in posameznikov. V procesu revitalizacije so se razvili tudi produkti, kot sta »Bela Istrijana«, ki si prizadeva ohraniti netehnološka vina iz avtohtonih istrskih sort, ter »Šmarski koncan kruh«, ki oživlja tradicijo pekarstva.

Lokacija

Šmarje

Nosilec dobre prakse

Pangea, društvo za varovanje okolja Koper
Šmarje 89, 6274 Šmarje
Tel.: 041 920 793

Nazaj na zemljevid