Zadrugator

Zadrugator

 

Zadrugator je stanovanjska zadruga, ki se zavzema za kakovostno in dostopno bivanje za vse. Člani poskušajo zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj prevladujočih oblik lastništva in profitnega najema. V svoji viziji in delu sledijo principom demokratičnega in skupnostnega upravljanja s stanovanji, ki gradi na moči združevanja dela in virov ter sledi načelom pravičnosti, participacije, solidarnosti in ekologije. Močno verjamejo v organiziranje od spodaj, ki krepi vsakega posameznika in skupnosti kot celoto. S širjenjem znanja in različnimi kampanjami se borijo za izboljšanje razmer na stanovanjskem področju v Ljubljani.

Osrednja cilja sta postala postavitev pilotnega projekta stanovanjske zadruge v Ljubljani in sistemska ureditev pogojev ter spodbud za razvoj stanovanjskega zadružništva v Sloveniji. Leta 2018 so člani Zadruge Zadrugator ustanovili Inštitut za študije stanovanj in prostora z namenom delovanja na širšem stanovanjskem področju. IŠSP se zavzema za dostopno in kakovostno bivanje za vse, ne le zagotavljanje primernih stanovanj, ampak razmišljajo širše: soseske in mesta naj se načrtujejo in upravljajo tako, da bodo zajemale javne in zelene površine ter storitve in dejavnosti, ki bodo služili potrebam lokalnega prebivalstva.

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Zadruga Zadrugator, za zagotavljanje ugodnih in kakovostnih bivanjskih pogojev z.o.o., socialno podjetje
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

E: i[email protected]
T: 051 683 630

Nazaj na zemljevid