Participativni proračun občine Logatec

Participativni proračun občine Logatec

Participativni proračun je sistem razpolaganja z delom proračunskega denarja tako, da pri odločanju o porabi tega denarja sodelujejo tudi občani. Tako so tudi prebivalci Logatca leta 2017 predlagali kar 46 projektov za izvedbo v letu 2018. Postopek so ponovili v septembru 2018, za proračun 2019, ko so izbrali 37 različnih predlogov.

Za leto 2018 je bil predlagan delež participativnega proračuna v višini 50.000 EUR, enako tudi za leto 2019. Občani so na dom prejeli obrazec, preko katerega so lahko septembra 2017 in septembra 2018 predlagali projekte v višini do 5.000 EUR. Projekte je z vidika izvedljivosti najprej pregledala občinska uprava in pripravila seznam možnih projektov. Ti so bili/bodo po pogovoru s predlagatelji in po odobritvi mestnega sveta uvrščeni v občinski proračun za leto 2018 ter 2019.

Sodeluje lahko vsak občan ali občanka s stalnim ali začasnim bivališčem v občini Logatec, ki je dopolnil/-a 15 let.

 

Lokacija

Logatec

Nosilec dobre prakse

Občina Logatec
Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid