Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice je prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. V uporabo je bila predana februarja 2019.

Moč sončne elektrarne, ki jo sestavlja 129 panelov, je 36,7 kW moči in letno naj bi proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene električne energije. Na letni ravni je prihranek emisij ogljikovega dioksida ocenjen na približno 18 ton, letni finančni prihranek pri rabi električne energije pa približno 4.500 evrov.

Elektrarna je projektirana na način, ki omogoča, da veliko večino proizvedene električne energije porabijo stanovalci sami, le manjši del se vrne v omrežje. Približno 15,1 kW je namenjenih za potrebe skupnih prostorov in toplotne postaje, preostalih 21,6 kW pa za porabo v vsakem od 23 stanovanj.

Izvedba je zastavljena po inovativnem poslovnem modelu: stanovalci za investicijo v sončno elektrarno niso plačali nič, temveč so 36.400 evrov vredno naložbo krili v družbi GEN-I Sonce. Stanovalci bodo sedem let plačevali za električno energijo podobno kot pred naložbo, po sedmih letih, ko bo elektrarna odplačana, pa bodo njihovi stroški za električno energijo približno za polovico nižji, saj bo za njih električna energija, proizvedena iz sončne elektrarne, brezplačna.

Projekt je realizacijo dočakal po spremembi uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virih energije v letu 2018, ki je omogočila širitev zagotavljanja lastne proizvodnje in porabe električne energije iz OVE ter uvedla skupnostno samooskrbo. S tem so tudi odjemalci v večstanovanjskih stavbah dobili priložnost za implementacijo takšnih projektov.

Lokacija

Jesenice

Nosilec dobre prakse

Brane Zajović (predstavnik lastnikov stanovanj v večstanovanjski stavbi)

GEN-I Sonce, direktor Gregor Hudohmet

T: +386 7 48 81 840

E: info@geni.si

Viri

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/novice/item/19595-na-jesenicah-prva-soncna-elektrarna-na-vecstanovanjski-stavbi-v-sloveniji

Nazaj na zemljevid