Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Gre za prvo sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. V uporabo je bila predana 15. 2. 2019.

Sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji ima 36,7 kW moči (129 panelov), letno bo proizvajala 37.000 kilovatnih ur zelene električne energije. Na letni ravni bo znižala emisije ogljikovega dioksida za 17 ton, omogočila pa bo za dobrih 4.500 evrov letnih prihrankov pri rabi električne energije. Elektrarna je projektirana na način, ki omogoča, da veliko večino proizvedene električne energije porabijo stanovalci sami, le manjši del se vrne v omrežje. Lastniki 36.400 evrov vredne naložbe, ki se bo v celoti povrnila v sedmih letih, bodo z lastno proizvodnjo pokrivali večino potreb po električni energiji v stavbi.

Od skupno 36,7 kW moči jih je 15,1 kW namenjenih uporabi za potrebe skupnih prostorov in toplotne postaje, preostalih 21,6 kW pa za porabo v vsakem od 23 stanovanj.

K projektu so pristopili vsi stanovalci stavbe, sončna elektrarna pa zagotavlja približno polovico potrebne električne energije.

Sprememba uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virih energije v letu 2018 je omogočila širitev zagotavljanja lastne proizvodnje in porabe električne energije iz OVE ter uvedla skupnostno samooskrbo. S tem so tudi odjemalci v večstanovanjskih stavbah dobili priložnost za implementacijo takšnih projektov.

Projekt predstavlja nov (inovativni) poslovni model: stanovalci za investicijo v sončno elektrarno ne plačajo nič, saj investicijo krije GEN-I Sonce. Stanovalci sedem let plačujejo za električno energijo podobno kot so do sedaj, po sedmih letih, ko je elektrarna odplačana, pa bodo njihovi stroški za električno energijo približno za polovico nižji, saj bo za njih električna energija, proizvedena iz sončne elektrarne, brezplačna.

Inovativni model poleg okoljskih učinkov zagotavlja tudi finančne prihranke za stanovalce stavbe, vključene v projekt.

Lokacija

Jesenice

Nosilec dobre prakse

55 stanovalcev (23 stanovanj); Brane Zajović (predstavnik stanovalcev – lastnikov v večstanovanjski stavbi)

GEN-I Sonce, direktor Gregor Hudohmet

Viri

https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/novice/item/19595-na-jesenicah-prva-soncna-elektrarna-na-vecstanovanjski-stavbi-v-sloveniji

 

Nazaj na zemljevid