Medgeneracijski skupnostni centri Hiše Sadeži družbe

Medgeneracijski skupnostni centri Slovenske filantropije so namenjeni vsem prebivalcem lokalne skupnosti in ponujajo prostor za aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje, prenos znanja in razumevanje med generacijami. Obiskujejo jih tako družine kot posamezniki, osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši, otroci in mladi, migranti in begunci, Romi, invalidi … odprti so za prav vse družbene skupine.

V njih ustvarjajo priložnosti za druženje in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih ter situacijah. Aktivnosti izvajajo večinoma zaposleni in prostovoljci. Na ta način ponujajo vsebine, namenjene vključevanju najbolj ranljivih skupin ljudi, nudijo jim podporo in pomoč v vsakdanjem življenju z namenom preprečevanja osamljenosti in izključenosti. Obiskovalci tako krepijo svoje socialne mreže in kvalitetno preživljajo prosti čas.

V okviru centrov odpirajo tudi številne debate o različnih aktualnih in večnih temah, o pomenu solidarnosti med različnimi generacijami, o pomenu diskriminacije in na ta način spodbujajo razpravo o teh temah v skupnosti.

Posebnost programov v medgeneracijskih centrih je, da se ne osredotočajo le na potrebe ene ciljne skupine, ampak poudarja skupno delovanje, premoščanje razlik, preseganje stereotipov in spodbuja participacijo vseh ljudi v skupnih dejavnostih. Medgeneracijski centri so model uspešnega socialnega vključevanja, saj povečujejo družbeno kohezijo in aktivno prispevajo k zmanjšanju negativnih posledic, ki jih imajo demografske spremembe.

Do danes so v Slovenski filantropiji s partnerji vzpostavili pet centrov: v Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju, Metliki in Logatcu; program pa delno izvajajo tudi v Ljubljani.

Fotografije: Slovenska Filantropija

 

Lokacija

Logatec, Murska Sobota, Žalec, Črnomelj, Metlika, Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Slovenska filantropija,
Združenje za promocijo prostovoljstva
Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
01 430 1288

Nazaj na zemljevid