NDP TOZD, neprofitno družbeno podjetje

NDP TOZD, neprofitno družbeno podjetje

 

NDP TOZD želi postati samooskrbna zadruga. Zainteresirani lahko aktivno sodelujejo na področjih zadružnega organiziranja porabe, pri logistiki in proizvodnji ali kombinaciji vsega trojega. Za Ljubljančane, ki nimajo sredstev ali časa za lasten vrt, pa so poskrbeli s projektom skupnostnega kmetovanja – Agrodivizija. Na površini 0,3 hektara skupnostno pridelujejo zelenjavo na okolju in družbi prijazen način.

NDP TOZD je družno ime samooskrbne trgovinice ZaDruga in Agrodivizije skupnostnega kmetovanja. Posamezniki lahko naročijo svoj ZaBoj domačega ali se pridružijo in pridelajo svojo zelenjavo na skupnostni njivi na Barju.

NDP TOZD temelji na načelih sodelovanja, skupnosti in solidarnosti in zagotavljanja domačih delovnih mest, poštenega plačila in socialne varnosti, kratkih verig in sonaravnega razvoja, demokratičnega upravljanja in potreb skupnosti. Njihov cilj je demokratično upravljanje s preskrbo in proizvodnjo, v kateri porabnik in proizvajalec sodelujeta.

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

NDP TOZD, zavod za trajnostno družbeno gospodarstvo, socialno podjetje
Ulica Vide Pregarčeve 11, 1000 Ljubljana

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid