Lesna zadruga Loški Potok

Lesna zadruga Loški Potok

 

Leta 2017 ustanovljena Lesna zadruga Loški Potok, je slovenski primer v tujini močno razširjenega zadružnega modela rabe lesne biomase za ogrevanje (DOLB – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso). Njihov DOLB je namenjen zagotavljanju toplote zgradbam v lasti občine (občinska zgradba, zdravstveni dom, dom starejših občanov, osnovna šola, kulturno turistični center) ter nekaj zasebnim poslovnim in stanovanjskim objektom. Občina je na podlagi javnega razpisa podelila zadrugi koncesijo za distribucijo toplote za obdobje 15 let, zadruga pa se je zavezala, da bo po poteku tega časa celoten sistem DOLB, vključno s prodajo toplote, brezplačno prenesla v last in upravljanje občine. Večino sredstev za izgradnjo so pridobili iz nepovratnih evropskih kohezijskih virov, preostanek pa kot bančni kredit. Ustanovitev zadruge so podprli, da bi ohranili finančna sredstva v lokalnem okolju, tako v obliki zaslužka kot delovnih mest. Ves finančni presežek nameravajo preliti v nižjo ceno toplotne energije in v višjo ceno lesne biomase, ki jo odkupujejo od zadružnikov.

V letu 2018 je bilo odjemalcem dobavljeno 860 MWh toplote. Občina je prej za ogrevanje svojih objektov porabila približno 90 tisoč litrov kurilnega olja letno. V 2018 je privarčevala 30.000 evrov.

Lesna zadruga med drugim pogodbeno upravlja tudi poštno poslovalnico, s čimer so jo ohranili v lokalnem okolju. V 2019 pripravlja že novi projekt izvedbe sistema DOLB v obrtni coni Podpreska, prevzema pa tudi kulturno turistični center s hotelskimi kapacitetami, ki je bil do sedaj v upravljanju podjetja s sedežem izven občine.

Dejstvo, da je sistem DOLB realizirala lokalna zadruga, ima pozitiven učinek na lokalno okolje. Zadruga je s spodbujanjem zaključevanja snovnih, energetskih in finančnih tokov gonilo lokalnega krožnega gospodarstva. Prebivalci sami so lesni zadrugi na splošno zelo naklonjeni.

Z vzpostavitvijo sistema DOLB na lesno biomaso je Lesna zadruga Loški Potok v letu 2018 prispevala k prihranku CO2 v višini 115 ton (izračun prihranka CO2).

 

 

 

Lokacija

Loški Potok

Nosilec dobre prakse

Občina Loški Potok
Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

T: 01 835 01 00
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid