Lesna zadruga Loški Potok

Lesna zadruga Loški Potok

 

Leta 2017 ustanovljena Lesna zadruga Loški Potok je slovenski primer v tujini močno razširjenega zadružnega modela rabe lesne biomase za ogrevanje (DOLB – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso). Njihov DOLB je namenjen zagotavljanju toplote zgradbam v lasti občine (občinska zgradba, zdravstveni dom, dom starejših občanov, osnovna šola, kulturno turistični center) ter nekaj zasebnim poslovnim in stanovanjskim objektom.

Občina je na podlagi javnega razpisa podelila zadrugi koncesijo za distribucijo toplote za obdobje 15 let, zadruga pa se je zavezala, da bo po poteku tega časa celoten sistem DOLB, vključno s prodajo toplote, brezplačno prenesla v last in upravljanje občine. Večino sredstev za izgradnjo so pridobili iz nepovratnih evropskih kohezijskih virov, preostanek pa kot bančni kredit. Ustanovitev zadruge so podprli, da bi ohranili finančna sredstva v lokalnem okolju, tako v obliki zaslužka kot delovnih mest. Ves finančni presežek nameravajo preliti v nižjo ceno toplotne energije in v višjo ceno lesne biomase, ki jo odkupujejo od zadružnikov.

V letu 2018 je bilo odjemalcem dobavljeno 860 MWh toplote. Občina je prej za ogrevanje svojih objektov porabila približno 90 tisoč litrov kurilnega olja letno. V 2018 je privarčevala 30.000 evrov.

Dejstvo, da je sistem DOLB realizirala lokalna zadruga, ima pozitiven učinek na lokalno okolje. Zadruga je s spodbujanjem zaključevanja snovnih, energetskih in finančnih tokov gonilo lokalnega krožnega gospodarstva. 

Z vzpostavitvijo sistema DOLB na lesno biomaso je Lesna zadruga Loški Potok v letu 2018 prispevala k prihranku CO2 v višini 115 ton (izračun prihranka CO2).

 

Dobra praksa: Lesna zadruga Loški Potok

 

 

Lokacija

Loški Potok

Nosilec dobre prakse

Občina Loški Potok
Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

T: 01 835 01 00
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid