Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre – Zemlja & Morje

Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre – Zemlja & Morje

 

Zadrugo ekoloških proizvajalcev Istre z imenom Zemlja & Morje je leta 2016 ustanovilo šest ekoloških kmetov in ekološki školjkar, danes pa je v zadružno skupnost včlanjenih že več kot 50 ekoloških kmetij iz cele Slovenije. 

Poslovanje zadruge, ki ima sedež v Izoli, sledi visokim etičnim načelom in temelji na demokratičnem upravljanju (en član – en glas), neprofitnosti (morebitni dobiček vlagajo v razvoj), pravičnemu plačilu za kmete ter skrbi za naravo in okolje.

Zadruga spodbuja ekološko kmetovanje kot najbolj trajnostno obliko kmetovanja. Gre za način pridelave hrane, ki je najbolj v sožitju z naravo in ima najmanjši vpliv na podnebje. Kljub povpraševanju potrošnikov po uvoženih in eksotičnih izdelkih ustanovni člani zadruge vztrajajo, da je v zadružni ponudbi izključno slovenska in ekološka pa tudi sezonska hrana. 

Poudarjajo, da za njih EKO ni le tržna niša, ampak način življenja, in izpostavljajo pomen lokalne samooskrbe in kratkih dobavnih verig. Njihov glavni prodajni kanal so lokalne šole in vrtci, velik del na domačih njivah pridelane hrane pa prodajo tudi prek skupnostnega naročanja Nakupujmo skupaj. Poleg tega na območju Istre na dom dostavljajo zabojčke, ki jih kupci naročijo prek njihove spletne strani.

Cilji zadruge so pospeševanje ekološke proizvodnje in prodaje ekoloških živil, promocija socialnega podjetništva, zelene ekonomije in podpora trajnostnega razvoja lokalnega okolja, na prvem mestu pa je zagotavljanje lokalno pridelane, kakovostne in varne hrane. Prizadevajo si, da pridelki pridejo čim prej od njive do mize, in da pustijo pri tem čim nižji ogljični odtis. Pri pakiranju ne uporabljajo plastične embalaže.

Člani so se kot zadruga prijavili na razpis Lokalne akcijske skupine Istra in za lažji zagon prejeli nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Slednja so jim omogočila nakup kombija in hladilnic, dve zeleni delovni mesti ter promocijski material.

 

Dobra praksa: Zadruga Zemlja & Morje

Opomba: V video predstavitvi so z dovoljenjem uporabljeni izseki iz promocijskega videa zadruge Zemlja & Morje.

 

Lokacija

Obala, Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Zemlja & Morje

Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., socialno podjetje
Poslovna enota Izola, Polje 9b, 6310 Izola

E: [email protected]

T: 040 336 316

 

Nazaj na zemljevid