Jezikovna zadruga Soglasnik

Jezikovna zadruga Soglasnik

Jezikovna zadruga Soglasnik je podjetje, ki so ga v 2014 ustanovili izkušeni in zagnani jezikoslovci ter prevajalci z namenom, da si zagotovijo boljše in pravičnejše delovne pogoje ter prijazno delovno okolje.

Čeprav je zadruga Soglasnik na trgu kot vsa ostala sorodna prevajalska ali jezikovna podjetja, kjer je “dumping” cen velik problem, se zavzemajo za “pošteno plačilo za pošteno delo” ob vrhunsko opravljeni storitvi prevajanja, lektoriranja, tolmačenja ali poučevanja jezikov.

Vsi zadružniki so tudi solastniki zadruge ter soodločajo o vseh poslovnih odločitvah in zadrugo tudi soupravljajo. Večino zaslužka dobi tisti, ki delo opravi, kar v praksi pomeni, da zadruga za svoje delovanje zadrži okoli 20 % vrednosti celotnega naročila, preostali prihodek pa se izplača sodelavkam in sodelavcem. Porazdelitev prihodkov je razvidna tako naročnikom kot tudi vsem članom zadruge. Del svojih prihodkov (1,2 %) od vsakega naročila prispevajo v sklad za lokalno okolje, s katerim financirajo različne projekte, na primer brezplačno učno pomoč pri učenju tujega jezika na lokalni osnovni šoli.

Nove člane in članice sprejemajo zlasti glede na jezikovne potrebe ter na osnovi pripadnosti, razumevanja zadružne ideje delovanja in trajnostne naravnanosti tovrstnega poslovnega modela.

Lokacija

Ljubljana

Nosilec dobre prakse

Prevajalska zadruga Soglasnik z.o.o.
Dunajska 21, 1000 Ljubljana

Tel.: 064 222 744

E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid