Konopko

Zadruga Konopko povezuje obstoječe in bodoče majhne in srednje pridelovalce in predelovalce industrijske konoplje, raziskovalce in druge zainteresirane za razvoj konopljarstva. Njen namen je spodbujanje pridelave in predelave konoplje v različne družbeno-koristne namene, pravična trgovina s konopljo in produkti iz nje ter povezovanje podeželja z urbanimi središči. Člani si prizadevajo za promocijo ekološkega kmetovanja, trajnostne preskrbe s konopljo, zadružništva in socialnega podjetništva.

V zadrugo Konopko je povezanih 150 fizičnih in pravnih oseb, zaposlujejo dve osebi in imajo operativne enote na Ljubljanskem barju, v Frankolovem, Braslovčah in Radljah ob Dravi, v katerih poteka odkup pridelka, predelava in svetovanje kmetovalcem. Imajo tudi lastno proizvodnjo in blagovno znamko, ki temeljita na slovenskem poreklu in ekološkem certifikatu.

Poleg oskrbe pridelovalcev s semeni ter organiziranega odkupa konoplje zadruga Konopko vzpostavlja številna partnerstva s podjetji in raziskovalnimi organizacijami, s katerimi raziskujejo možnosti uporabe industrijske konoplje in razvijajo inovativne produkte, kot so bioplastika, naravna sredstva za zaščito rastlin, gradbeni materiali in papirna masa.

Poslanstvo zadruge Konopko je poleg tega ozaveščanje javnosti o pomenu konoplje, ki je vsestransko uporabna in okolju prijazna rastlina. Gre za naraven, ekološki in popolnoma razgradljiv material. Uporabni so vsi deli rastline, kar pomeni, da je njena uporaba brez odpadkov. Iz nje je mogoče izdelati več tisoč izdelkov, veliko se uporablja v kozmetiki, medicini, tekstilni in papirni industriji, ima pa tudi izjemen potencial za uporabo v gradnji, kar jih v Konopku še posebej zanima in upajo na preboj na tem področju.

V Konopku v konoplji vidijo izjemen potencial tudi zato, ker ima lahko pomembno vlogo pri varovanju naravnih virov in pri blaženju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe. Rastlina konoplje naj bi uskladiščila v povprečju 0,6 tone CO2 na hektar letno. Je odporna in zelo nezahtevna rastlina za gojenje ter ima kot taka potencial za ekološko in ogljično nevtralno pridelavo po celi Sloveniji. Poleg tega ima industrijska konoplja tudi fitoremediacijske sposobnosti, kar pomeni, da lahko izboljšuje kakovost degradiranih tal in bi z njo lahko sanirali številna onesnažena območja.

Fotografije: Konopko

 

Dobra praksa: Zadruga Konopko

Lokacija

Frankolovo

Nosilec dobre prakse

Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje z.o.o., socialno podjetje
Lindek 22, 3213 Frankolovo
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid