Konopko

Konopko

Namen zadruge je razvoj pridelave in predelave konoplje v različne družbeno-koristne namene, podpora majhnim in srednjim pridelovalcem in predelovalcem konoplje, pravična trgovina s konopljo in produkti iz konoplje ter povezovanje podeželja z urbanimi središči. Ukvarja se tudi s promocijo in razvojem ekološkega kmetovanja in trajnostne preskrbe s konopljo ter produkti iz konoplje in promocijo socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave konoplje. Zadruga si prizadeva za povezovanje obstoječih in bodočih pridelovalcev ter predelovalcev konoplje, inovatorjev, raziskovalcev in drugih zainteresiranih na področju konopljarstva.

Lokacija

Frankolovo

Nosilec dobre prakse

Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje z.o.o., socialno podjetje
Lindek 22, 3213 Frankolovo
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid