Mladinski participatorni proračun občine Kranjska Gora – SODELUJ

Mladinski participatorni proračun občine Kranjska Gora – SODELUJ

Mladinski participatorni proračun Občine Kranjska Gora ima preprost cilj – mladim omogočiti soodločanje o razdelitvi dela občinskega proračuna. Preko participatornega proračuna so lahko predlagali projekte na območju občine Kranjska Gora in zanje glasovali. Občina bo v letu 2019 izglasovane projekte uresničila.

Občina Kranjska Gora je pristopila k projektu Odločanje in mladi v Alpah (GaYA) z željo, da mlade aktivneje vključi v dogajanje v občini. Ker se večji del mladih šola izven meja občine, v domače kraje pa se vrača ob popoldnevih in koncih tedna, je bila sprejeta odločitev, da se razvije spletno različico mladinskega participatornega proračuna.

K oddaji predlogov so bili vabljeni vsi, ki imajo ideje in predloge, kako izboljšati življenje v občini Kranjska Gora. Kriteriji so bili objavljeni na spletni strani www.sodeluj.es. Za predloge so lahko glasovali le mladi s stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora in rojeni med letoma 1989 in 2003 (vključujoč te dve leti).

Na voljo je bilo 10.000 eur. Rezultati glasovanja so na voljo tukaj.

Lokacija

Kranjska Gora

Nosilec dobre prakse

Občina Kranjska Gora
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora

E-kontakt: [email protected]

Viri

Spletna stran: http://www.sodeluj.es/

Nazaj na zemljevid