Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre

Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre

Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre je nastala z namenom povezovanja ekoloških proizvajalcev Istre, s ciljem pospeševanja ekološke proizvodnje in prodaje ekoloških živil, socialnega podjetništva, zelene ekonomije in trajnostnega razvoja lokalnega okolja. Zadruga posluje po visokih etičnih načelih in načelih pravične trgovine. Deluje po načelih avtonomne pobude, nepridobitnega namena ustanovitve, opravljanja dejavnosti v javnem interesu, prostovoljnega delovanja, neodvisnosti, tržne naravnanosti, vključevanja prostovoljskega dela, enakopravnosti članstva, sodelovanja deležnikov pri upravljanju, neprofitnosti delovanja, preglednosti poslovanja in javno koristnega delovanja. Taka oblika vzajemnosti varuje malega kmeta in mu zagotavlja socialno varnost, porabnik pa z njo pride do cenovno ugodne, lokalno pridelane, kakovostne in varne hrane.

Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre

Lokacija

Marezige

Nosilec dobre prakse

ZADRUGA EKOLOŠKIH PROIZVAJALCEV ISTRE, z.o.o., socialno podjetje
Montinjan 6, 6273 Marezige
Tel.: 040 235 595

Nazaj na zemljevid

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse