Strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo Zavoda Sopotniki

Vključevanje vseh prebivalcev v aktivno družbeno življenje,

dopolnjevanje neučinkovitega javnega prevoza,

krepitev prostovoljstva in solidarnosti,

zmanjševanje socialne neenakosti,

medgeneracijsko sodelovanje,

povezane lokalne skupnosti.

Kako jim je uspelo?

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na

Strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo

Zavoda Sopotniki, zavoda za medgeneracijsko solidarnost

Uspešna zgodba zagotavljanja mobilnosti in socialne vključenosti

25. oktober 2018, od 9. do 15. ure, Ljubljana-Sežana

Vabimo vas, da na terenu spoznate skupnostno dobro prakso na področju mobilnosti, ki predstavlja inovativno rešitev za prevoz starostnikov brez lastnega prevoza, za njihovo vključevanje v aktivno družbeno življenje ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva.

Na spremljevalni okrogli mizi bomo v družbi uglednih gostov spoznali faktorje uspeha in večplastne koristi za občino, starostnike, prostovoljce, izvajalce projekta in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo dobre prakse somobilnosti ter spodbude in načine, kako jih prenesti tudi v druga slovenska okolja.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, podjetij, prostovoljskim organizacijam, ostalim zainteresiranim za mobilnostne in medgeneracijske skupnostne projekte ter medijem.

Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org.

Podroben program dogodka je na voljo v vabilu.

 

 

Izvedba dogodka poteka v sodelovanju z Zavodom Sopotniki.

Strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo Zavoda Sopotniki

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse