Napoved 4. nacionalne konference o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

 

Umanotera in Focus vabita na

4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

z naslovom

Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb?

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 9. uri

Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne poti, odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.

 

OSREDNJI GOST:

Robert Hall, ustanovitelj in član družbenega laboratorija skupnostnih praks Suderbyn na Švedskem in predstavnik ECOLISE, evropske mreže za skupnostne pobude, ki bo predstavil koristi skupnostnih praks na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb

 

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Podroben program dogodka bo objavljen septembra, do takrat pa – rezervirajte si datum.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

 

Dogodek bo potekal v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki je sofinanciraniz programa LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE in Sklada za podnebne spremembe.

Napoved 4. nacionalne konference o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse